Rasfoire documente

Regulamentul 618/14-iul-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 182L din 2009

Regulamentul 619/13-iul-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 474/2006 de stabilire a listei comunitare a transportatorilor aerieni care fac obiectul unei interdicţii de exploatare pe teritoriul Comunităţii

publicat in Jurnalul Oficial 182L din 2009

Regulamentul 621/14-iul-2009 de interzicere a pescuitului de macrou în zonele VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId şi VIIIe, în apele CE din zona Vb şi în apele internaţionale din zonele IIa, XII şi XIV de către navele care arborează pavilionul Spaniei

publicat in Jurnalul Oficial 182L din 2009

Decizia 2009/548/CE/30-iun-2009 de stabilire a unui model pentru planurile naţionale de acţiune în domeniul energiei din surse regenerabile în temeiul Directivei 2009/28/CE a Parlamentului European şi a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 182L din 2009

Decizia 2009/549/CE/13-iul-2009 privind desemnarea unui membru responsabil cu politicile publice în cadrul Consiliului de supraveghere al Grupului consultativ european pentru raportarea financiară

publicat in Jurnalul Oficial 182L din 2009

Regulamentul 617/13-iul-2009 de deschidere a unui contingent tarifar autonom pentru importurile de carne de vită de calitate superioară

publicat in Jurnalul Oficial 182L din 2009

Regulamentul 620/13-iul-2009 privind modul de gestionare a unui contingent tarifar de import pentru carnea de vită şi mânzat de calitate superioară

publicat in Jurnalul Oficial 182L din 2009