Rasfoire documente

Regulamentul 613/06-iul-2009 privind stabilirea coeficienţilor corectori care se aplică de la 1 iulie 2008 remuneraţiilor funcţionarilor, agenţilor temporari şi agenţilor contractuali ai Comunităţilor Europene detaşaţi în ţările terţe

publicat in Jurnalul Oficial 181L din 2009

Regulamentul 615/13-iul-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 181L din 2009

Regulamentul 616/13-iul-2009 de punere în aplicare a Directivei 2005/94/CE a Consiliului în ceea ce priveşte aprobarea compartimentelor de creştere a păsărilor de curte şi a compartimentelor de creştere a altor păsări captive în privinţa gripei aviare, precum şi a unor măsuri suplimentare de biosecuritate preventivă în aceste compartimente

publicat in Jurnalul Oficial 181L din 2009

Decizia 2009/541/CE, Euratom/08-iul-2009 de numire a unui judecător în cadrul Tribunalului de Primă Instanţă al Comunităţilor Europene

publicat in Jurnalul Oficial 181L din 2009

Decizia 2009/542/CE, Euratom/08-iul-2009 de numire a unui judecător în cadrul Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene

publicat in Jurnalul Oficial 181L din 2009

Decizia 2009/543/CE/13-aug-2008 de stabilire a criteriilor ecologice pentru acordarea etichetei ecologice comunitare vopselelor şi lacurilor de exterior

publicat in Jurnalul Oficial 181L din 2009

Decizia 2009/544/CE/13-aug-2008 de stabilire a criteriilor ecologice pentru acordarea etichetei ecologice comunitare vopselelor şi lacurilor de interior

publicat in Jurnalul Oficial 181L din 2009

Decizia 2009/545/CE/07-iul-2009 de stabilire a defalcării anule pe stat membru a sumei menţionate la articolul 69 alineatul (2a) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală şi de modificare a Deciziei 2006/636/CE a Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 181L din 2009

Decizia 2009/546/CE/08-iul-2009 de acordare a unei derogări pentru activităţile de explorare şi de exploatare a petrolului şi gazelor din Ţările de Jos de la aplicarea Directivei 2004/17/CE a Parlamentului European şi a Consiliului de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii în sectoarele apei, energiei, transporturilor şi serviciilor poştale

publicat in Jurnalul Oficial 181L din 2009

Decizia 2009/547/CE/10-iul-2009 de modificare a Deciziei 2000/57/CE privind sistemul de alertă precoce şi de reacţie pentru prevenirea şi controlul bolilor transmisibile în temeiul Deciziei nr. 2119/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 181L din 2009

Regulamentul 614/07-iul-2009 privind regimul comun de comercializare a ovalbuminei şi lactalbuminei

publicat in Jurnalul Oficial 181L din 2009