Rasfoire documente

Decizia 2009/540/CE/10-iul-2009 de modificare a Deciziei 2002/253/CE în ceea ce priveşte definiţiile de caz pentru raportarea Gripei A(H1N1) reţelei comunitare

publicat in Jurnalul Oficial 180L din 2009

Regulamentul 609/08-iul-2009 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

publicat in Jurnalul Oficial 180L din 2009

Regulamentul 608/10-iul-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 180L din 2009

Regulamentul 610/10-iul-2009 de stabilire a normelor de aplicare a contingentului tarifar pentru carnea de vită şi mânzat originară din Chile (versiune codificată)

publicat in Jurnalul Oficial 180L din 2009

Regulamentul 611/10-iul-2009 de rectificare a Regulamentului (CE) nr. 1276/2008 al Comisiei privind monitorizarea prin controale fizice a exporturilor de produse agricole care beneficiază de restituiri sau de alte sume

publicat in Jurnalul Oficial 180L din 2009

Decizia 2009/536/CE/07-iul-2009 privind liniile directoare ale politicilor de ocupare a forţei de muncă ale statelor membre

publicat in Jurnalul Oficial 180L din 2009

Decizia 2009/537/CE/08-iul-2009 de modificare a apendicelui la anexa VI la Actul de aderare a Bulgariei şi a României în ceea ce priveşte anumite unităţi de prelucrare a laptelui din Bulgaria

publicat in Jurnalul Oficial 180L din 2009

Decizia 2009/538/CE/10-iul-2009 de modificare a Deciziei 2008/456/CE de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 574/2007/CE a Parlamentului European şi a Consiliului de instituire a Fondului pentru frontierele externe pentru perioada 2007-2013, ca parte a Programului general ''Solidaritate şi gestionarea fluxurilor migratorii'', în ceea ce priveşte sistemele de gestiune şi control ale statelor membre, normele de gestiune administrativă şi financiară şi eligibilitatea cheltuielilor privind proiectele cofinanţate de fond

publicat in Jurnalul Oficial 180L din 2009

Decizia 2009/539/CE/10-iul-2009 de modificare a Deciziei 2000/96/CE privind bolile transmisibile care vor fi incluse în mod progresiv în reţeaua Comunităţii în conformitate cu Decizia nr. 2119/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 180L din 2009

Rectificare din 11-iul-2009 la Regulamentul (CE) nr. 438/2009 al Comisiei din 26 mai 2009 privind deschiderea şi gestionarea unor contingente tarifare comunitare pentru tauri, vaci şi juninci, altele decât cele destinate sacrificării, din anumite rase alpine şi montane

publicat in Jurnalul Oficial 180L din 2009