Rasfoire documente

Regulamentul 598/07-iul-2009 de instituire a unei taxe compensatorii definitive şi de percepere definitivă a taxei provizorii aplicate importurilor de biomotorină originară din Statele Unite ale Americii

publicat in Jurnalul Oficial 179L din 2009

Regulamentul 599/07-iul-2009 de instituire a unei taxe antidumping definitive şi de percepere definitivă a taxei provizorii aplicate importurilor de biomotorină originară din Statele Unite ale Americii

publicat in Jurnalul Oficial 179L din 2009

Regulamentul 600/09-iul-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 179L din 2009

Regulamentul 602/09-iul-2009 de stabilire a preţului maxim de achiziţie a untului pentru a 8-a invitaţie separată de participare la licitaţie în cadrul procedurii de licitaţie deschise prin Regulamentul (CE) nr. 186/2009

publicat in Jurnalul Oficial 179L din 2009

Regulamentul 603/09-iul-2009 de stabilire a preţului maxim de achiziţie pentru laptele praf degresat pentru a 6-a invitaţie separată de participare la licitaţie în cadrul procedurii de licitaţie deschise prin Regulamentul (CE) nr. 310/2009

publicat in Jurnalul Oficial 179L din 2009

Regulamentul 604/09-iul-2009 de stabilire a valorii maxime a restituirii la exportul de unt în cadrul procedurilor de ofertare prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 619/2008

publicat in Jurnalul Oficial 179L din 2009

Regulamentul 605/09-iul-2009 de stabilire a valorii maxime a restituirii la exportul de lapte praf degresat în cadrul procedurilor de ofertare prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 619/2008

publicat in Jurnalul Oficial 179L din 2009

Decizia 2009/532/CE/09-iul-2009 de desemnare a persoanei pe care intenţionează să o numească preşedinte al Comisiei pentru perioada 2009-2014

publicat in Jurnalul Oficial 179L din 2009

Decizia 2009/533/CE/09-iul-2009 de modificare a Deciziei 2008/22/CE de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 573/2007/CE a Parlamentului European şi a Consiliului de instituire a Fondului european pentru refugiaţi pentru perioada 2008-2013 ca parte a programului general ''Solidaritate şi gestionarea fluxurilor migratorii'', în ceea ce priveşte sistemele de gestiune şi control ale statelor membre, normele de gestiune administrativă şi financiară şi eligibilitatea cheltuielilor privind proiectele cofinanţate de fond

publicat in Jurnalul Oficial 179L din 2009

Decizia 2009/534/CE/09-iul-2009 de modificare a Deciziei 2008/457/CE de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei 2007/435/CE a Consiliului de instituire a Fondului european de integrare a resortisanţilor ţărilor terţe pentru perioada 2007-2013, ca parte a programului general ''Solidaritate şi gestionarea fluxurilor migratorii'', în ceea ce priveşte sistemele de gestiune şi control ale statelor membre, normele de gestiune administrativă şi financiară şi eligibilitatea cheltuielilor privind proiectele cofinanţate de fond

publicat in Jurnalul Oficial 179L din 2009

Decizia 2009/535/CE/09-iul-2009 privind recunoaşterea în principiu a faptului că dosarul prezentat pentru examinare detaliată în vederea posibilei includeri a BAS 650 F în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului este complet

publicat in Jurnalul Oficial 179L din 2009

Regulamentul 601/09-iul-2009 de modificare pentru a 109-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a anumitor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi care au legătură cu Osama ben Laden, cu reţeaua Al-Quaida şi cu talibanii

publicat in Jurnalul Oficial 179L din 2009