Rasfoire documente

Decizia 2009/530/CE/08-iul-2009 de modificare a Deciziei 2007/716/CE în ceea ce priveşte anumite unităţi din sectoarele cărnii şi laptelui din Bulgaria

publicat in Jurnalul Oficial 178L din 2009

Decizia 2009/528/CE, Euratom/03-iul-2009 de numire a unui nou membru al Comisiei Comunităţilor Europene

publicat in Jurnalul Oficial 178L din 2009

Regulamentul 590/08-iul-2009 de stabilire a coeficientului de atribuire care urmează să fie aplicat cererilor de licenţe de import depuse în perioada 26 iunie -3 iulie 2009 în cadrul subcontingentului III din cadrul contingentului tarifar comunitar deschis de Regulamentul (CE) nr. 1067/2008 pentru grâul comun de altă calitate decât cea superioară

publicat in Jurnalul Oficial 178L din 2009

Regulamentul 588/08-iul-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 178L din 2009

Regulamentul 589/08-iul-2009 de fixare a coeficientului de atribuire pentru eliberarea de licenţe de import solicitate între 29 iunie şi 3 iulie 2009 pentru produse din sectorul zahărului în cadrul contingentelor tarifare şi al acordurilor preferenţiale

publicat in Jurnalul Oficial 178L din 2009

Regulamentul 591/08-iul-2009 de stabilire a coeficientului de atribuire care urmează să fie aplicat cererilor de licenţe de import depuse în perioada 26 iunie - 3 iulie 2009 în cadrul contingentului tarifar comunitar deschis de Regulamentul (CE) nr. 969/2006 pentru porumb

publicat in Jurnalul Oficial 178L din 2009

Regulamentul 592/08-iul-2009 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 945/2008 pentru anul de comercializare 2008/2009

publicat in Jurnalul Oficial 178L din 2009

Regulamentul 593/08-iul-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 43/2009 al Consiliului în ceea ce priveşte lista navelor implicate în activităţi de pescuit ilegal, nedeclarat şi nereglementat în Atlanticul de Nord

publicat in Jurnalul Oficial 178L din 2009

Regulamentul 594/08-iul-2009 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

publicat in Jurnalul Oficial 178L din 2009

Decizia 2009/529/CE/08-iul-2009 de modificare a Deciziei 2008/820/CE de acordare a unei derogări temporare de la regulile de origine prevăzute în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1528/2007 al Consiliului, pentru a ţine seama de situaţia specială din Swaziland în ceea ce priveşte firele textile răsucite cu miez

publicat in Jurnalul Oficial 178L din 2009