Rasfoire documente

Decizia 2009/525/CE, Euratom/07-iul-2009 de numire a unui membru britanic în cadrul Comitetului Economic şi Social European

publicat in Jurnalul Oficial 177L din 2009

Regulamentul 587/07-iul-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 177L din 2009

Decizia 2009/526/CE/07-iul-2009 de numire a patru membri belgieni şi a unui supleant belgian în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 177L din 2009

Recomandarea 2009/527/Euratom/07-iul-2009 pentru un sistem sigur şi eficace de transmitere a documentelor şi a informaţiilor privind dispoziţiile Directivei 2006/117/Euratom a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 177L din 2009

Informatia din 08-iul-2009 privind intrarea în vigoare a Acordului dintre Comunitatea Europeană şi Guvernul Republicii Populare Chineze privind precursorii de droguri şi substanţele folosite frecvent la fabricarea ilicită a stupefiantelor sau substanţelor psihotrope

publicat in Jurnalul Oficial 177L din 2009

Notificare din 08-iul-2009 privind punerea în aplicare, între Comunitatea Europeană şi Confederaţia Elveţiană, a Acordului de cooperare dintre Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Confederaţia Elveţiană, pe de altă parte, referitor la combaterea fraudei şi a oricăror altor activităţi ilegale care aduc atingere intereselor financiare ale acestora, în temeiul articolului 44 alineatul (3) din acord

publicat in Jurnalul Oficial 177L din 2009