Rasfoire documente

Decizia 2009/521/CE/03-iul-2009 privind autorizarea temporară a produselor biocide care conţin malation în departamentul Guyana Franceză

publicat in Jurnalul Oficial 175L din 2009

Decizia BCE/2009/16/02-iul-2009 privind punerea în aplicare a programului de achiziţionare de obligaţiuni garantate

publicat in Jurnalul Oficial 175L din 2009

Regulamentul 580/03-iul-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 175L din 2009

Regulamentul 581/03-iul-2009 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului de stabilire a unei proceduri comunitare pentru stabilirea limitelor maxime de reziduuri de produse medicinale veterinare în alimentele de origine animală, în ceea ce priveşte gamitromicina

publicat in Jurnalul Oficial 175L din 2009

Regulamentul 582/03-iul-2009 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului de stabilire a unei proceduri comunitare pentru stabilirea limitelor maxime de reziduuri de produse medicinale veterinare în alimentele de origine animală, în ceea ce priveşte diclofenacul

publicat in Jurnalul Oficial 175L din 2009

Regulamentul 583/03-iul-2009 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Aceto Balsamico di Modena (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 175L din 2009

Directiva 2009/69/CE /25-iun-2009 de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, cu privire la evaziunea fiscală legată de import

publicat in Jurnalul Oficial 175L din 2009

Decizia 2009/520/CE/03-iul-2009 de modificare a articolului 23 alineatul (4) din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 71/2008 al Consiliului privind înfiinţarea întreprinderii comune Clean Sky

publicat in Jurnalul Oficial 175L din 2009