Rasfoire documente

Regulamentul 572/01-iul-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 172L din 2009

Regulamentul 573/29-iun-2009 de deschidere a unei reexaminări pentru un nou exportator a Regulamentului (CE) nr. 1338/2006 al Consiliului de instituire a unui drept antidumping definitiv la importurile de piei tăbăcite în grăsimi (piei chamois) originare din Republica Populară Chineză, de abrogare a taxei cu privire la importurile care provin de la un producător-exportator din această ţară şi de impunere a obligativităţii de înregistrare a acestor importuri

publicat in Jurnalul Oficial 172L din 2009

Regulamentul 575/01-iul-2009 de stabilire a unui procentaj unic de acceptare pentru eliberarea de licenţe de export, de respingere a cererilor de licenţe de export şi de suspendare a depunerii de cereri de licenţe de export pentru zahăr peste cotă

publicat in Jurnalul Oficial 172L din 2009

Regulamentul 576/01-iul-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 570/2009 de stabilire a taxelor de import în sectorul cerealelor începând cu 1 iulie 2009

publicat in Jurnalul Oficial 172L din 2009

Regulamentul 577/01-iul-2009 de fixare a coeficientului de atribuire pentru eliberarea de licenţe de import solicitate între 22 şi 26 iunie 2009 pentru produse din sectorul zahărului în cadrul contingentelor tarifare şi al acordurilor preferenţiale

publicat in Jurnalul Oficial 172L din 2009

Directiva 2009/71/EURATOM/25-iun-2009 de instituire a unui cadru comunitar pentru securitatea nucleară a instalaţiilor nucleare

publicat in Jurnalul Oficial 172L din 2009

Directiva 2009/77/CE/01-iul-2009 de modificare a Directivei 91/414/CEE în vederea includerii clorsulfuron, ciromazin, dimetaclor, etofenprox, lufenuron, penconazol, trialat şi triflusulfuron ca substanţe active

publicat in Jurnalul Oficial 172L din 2009

Decizia 2009/507/CE, Euratom/30-iun-2009 de numire a unui nou membru al Comisiei Comunităţilor Europene

publicat in Jurnalul Oficial 172L din 2009

Decizia BCE/2009/15/25-iun-2009 de modificare a Deciziei BCE/2008/20 în ceea ce priveşte volumul monedelor metalice euro pe care Austria le poate emite în 2009

publicat in Jurnalul Oficial 172L din 2009

Actiunea comuna 2009/509/PESC/25-iun-2009 de modificare şi de prelungire a Acţiunii comune 2007/406/PESC privind misiunea de consiliere şi de asistenţă a Uniunii Europene în domeniul reformei sectorului securităţii în Republica Democratică Congo (EUSEC RD Congo)

publicat in Jurnalul Oficial 172L din 2009

Regulamentul 574/30-iun-2009 de modificare pentru a 108-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi care au legătură cu Usama bin Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii

publicat in Jurnalul Oficial 172L din 2009