Rasfoire documente

Acord din 30-nov-2007 de reînnoire a Acordului de cooperare ştiinţifică şi tehnologică între Comunitatea Europeană şi Guvernul Republicii India

publicat in Jurnalul Oficial 171L din 2009

Regulamentul 569/30-iun-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 171L din 2009

Regulamentul 570/30-iun-2009 de stabilire a taxelor la import în sectorul cerealelor aplicabile de la 1 iulie 2009

publicat in Jurnalul Oficial 171L din 2009

Regulamentul 571/30-iun-2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte stabilirea unui sistem de contingente pentru producţia de amidon din cartofi

publicat in Jurnalul Oficial 171L din 2009

Decizia 2009/501/CE/19-ian-2009 privind încheierea Acordului de reînnoire a Acordului de cooperare ştiinţifică şi tehnologică între Comunitatea Europeană şi Guvernul Republicii India

publicat in Jurnalul Oficial 171L din 2009

Decizia 2009/502/CE/19-ian-2009 privind încheierea, în numele Comunităţii, a Acordului de cooperare ştiinţifică şi tehnologică între Comunitatea Europeană şi Guvernul Noii Zeelande

publicat in Jurnalul Oficial 171L din 2009

Acord din 16-iul-2008 de cooperare ştiinţifică şi tehnologică între Comunitatea Europeană şi Guvernul Noii Zeelande

publicat in Jurnalul Oficial 171L din 2009

Decizia 3/05-iun-2009 de reînnoire a componenţei Comitetului executiv al Centrului pentru Dezvoltarea Întreprinderii (CDI)

publicat in Jurnalul Oficial 171L din 2009

Decizia 2009/505/CE/30-iun-2009 de modificare a Deciziei 2008/788/CE de stabilire a sumelor nete care rezultă din aplicarea modulării voluntare în Portugalia pentru anii calendaristici 2009-2012

publicat in Jurnalul Oficial 171L din 2009

Decizia 2009/506/CE/30-iun-2009 de numire a membrilor Comitetului pentru medicamente orfane

publicat in Jurnalul Oficial 171L din 2009

Rectificare din 01-iul-2009 la Regulamentul (CE) nr. 41/2009 al Comisiei din 20 ianuarie 2009 privind compoziţia şi etichetarea produselor alimentare adecvate pentru persoanele cu intolerantă la gluten

publicat in Jurnalul Oficial 171L din 2009

Rectificare din 01-iul-2009 la Regulamentul (CE) nr. 657/2008 al Comisiei din 10 iulie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte acordarea de ajutoare comunitare pentru furnizarea laptelui şi a anumitor produse lactate elevilor din instituţiile şcolare

publicat in Jurnalul Oficial 171L din 2009

Decizia 2009/504/CE, Euratom/28-mai-2009 de modificare a Deciziei 97/245/CE, Euratom de stabilire a modalităţilor de comunicare a informaţiilor către Comisie de către statele membre cu privire la sistemul de resurse proprii al Comunităţilor Europene

publicat in Jurnalul Oficial 171L din 2009