Rasfoire documente

Directiva 2009/53/CE/18-iun-2009 de modificare a Directivei 2001/82/CE şi a Directivei 2001/83/CE în ceea ce priveşte modificări ale condiţiilor autorizaţiilor de introducere pe piaţă pentru medicamente

publicat in Jurnalul Oficial 168L din 2009

Directiva 2009/52/CE/18-iun-2009 de stabilire a standardelor minime privind sancţiunile şi măsurile la adresa angajatorilor de resortisanţi din ţări teiţe aflaţi în situaţie de şedere ilegală

publicat in Jurnalul Oficial 168L din 2009

Regulamentul 563/25-iun-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2505/96 privind deschiderea şi modul de gestionare a contingentelor tarifare comunitare autonome pentru anumite produse agricole şi industriale

publicat in Jurnalul Oficial 168L din 2009

Regulamentul 564/25-iun-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1255/96 de suspendare temporară a taxelor vamale autonome prevăzute de Tariful vamal comun pentru anumite produse industriale, agricole şi pescăreşti

publicat in Jurnalul Oficial 168L din 2009

Regulamentul 565/29-iun-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 168L din 2009

Regulamentul 566/29-iun-2009 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Melton Mowbray Pork Pie (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 168L din 2009

Regulamentul 567/29-iun-2009 privind înregistrarea unei denumiri în registrul de specialităţi tradiţionale garantate [Pierekaczewnik (STG)]

publicat in Jurnalul Oficial 168L din 2009

Decizia 568/2009/CE/18-iun-2009 de modificare a Deciziei 2001/470/CE a Consiliului de creare a unei Reţele Judiciare Europene în materie civilă şi comercială

publicat in Jurnalul Oficial 168L din 2009

Decizia 2009/496/CE, Euratom/26-iun-2009 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului pentru Publicaţii al Uniunii Europene

publicat in Jurnalul Oficial 168L din 2009

Decizia 1/29-mai-2009 de adoptare a unor modificări la anexa II la Acordul de parteneriat

publicat in Jurnalul Oficial 168L din 2009

Recomandarea 2009/498/CE/23-iun-2009 privind metadatele de referinţă pentru Sistemul Statistic European

publicat in Jurnalul Oficial 168L din 2009