Rasfoire documente

Decizia 48/24-apr-2009 de modificare a anexei XIII (Transporturile) la Acordul SEE

publicat in Jurnalul Oficial 162L din 2009

Decizia 49/24-apr-2009 de modificare a anexei XIII (Transporturile) la Acordul SEE

publicat in Jurnalul Oficial 162L din 2009

Decizia 50/24-apr-2009 de modificare a anexei XIII (Transporturile) la Acordul SEE

publicat in Jurnalul Oficial 162L din 2009

Regulamentul 547/24-iun-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 162L din 2009

Decizia 46/24-apr-2009 de modificare a anexei XI (Servicii de telecomunicaţii) la Acordul SEE

publicat in Jurnalul Oficial 162L din 2009

Regulamentul 548/24-iun-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 760/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte autorizaţiile pentru utilizarea cazeinei şi a cazeinaţilor la fabricarea brânzeturilor

publicat in Jurnalul Oficial 162L din 2009

Regulamentul 549/24-iun-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 214/2001 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1255/1999 al Consiliului în ceea ce priveşte intervenţia pe piaţa laptelui praf degresat

publicat in Jurnalul Oficial 162L din 2009

Decizia 2009/491/CE/16-iun-2009 privind criteriile aplicabile pentru a decide dacă performanţa unui organism care acţionează în numele unui stat de pavilion poate fi considerată o ameninţare inacceptabilă pentru siguranţă şi mediu

publicat in Jurnalul Oficial 162L din 2009

Decizia 41/24-apr-2009 de modificare a anexei I (Chestiuni veterinare şi fitosanitare) la Acordul SEE

publicat in Jurnalul Oficial 162L din 2009

Decizia 42/24-apr-2009 de modificare a anexei I (Chestiuni veterinare şi fitosanitare) la Acordul SEE

publicat in Jurnalul Oficial 162L din 2009

Decizia 43/24-apr-2009 de modificare a anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări şi certificare) la Acordul SEE

publicat in Jurnalul Oficial 162L din 2009

Decizia 44/24-apr-2009 de modificare a anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări şi certificare) la Acordul SEE

publicat in Jurnalul Oficial 162L din 2009

Decizia 45/09-iun-2009 de modificare a anexei X (Servicii audiovizuale) şi a anexei XI (Servicii de telecomunicaţii) la Acordul privind SEE

publicat in Jurnalul Oficial 162L din 2009

Decizia 47/24-apr-2009 de modificare a anexei XI (Servicii de telecomunicaţii) la Acordul SEE

publicat in Jurnalul Oficial 162L din 2009

Decizia 51/24-apr-2009 de modificare a anexei XVIII (Sănătatea şi securitatea la locul de muncă, dreptul muncii şi egalitatea de tratament pentru femei şi bărbaţi) la Acordul SEE

publicat in Jurnalul Oficial 162L din 2009

Decizia 52/24-apr-2009 de modificare a anexei XX (Mediu) la Acordul SEE

publicat in Jurnalul Oficial 162L din 2009

Decizia 53/24-apr-2009 de modificare a anexei XXI (Statistică) la Acordul SEE

publicat in Jurnalul Oficial 162L din 2009

Decizia 54/24-apr-2009 de modificare a anexei XXI (Statistică) la Acordul SEE

publicat in Jurnalul Oficial 162L din 2009