Rasfoire documente

Regulamentul 541/23-iun-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 161L din 2009

Regulamentul 542/23-iun-2009 de deschidere a procedurii de licitaţie pentru acordarea unui ajutor pentru depozitarea privată a uleiului de măsline

publicat in Jurnalul Oficial 161L din 2009

Decizia 2009/487/CE/24-oct-2008 privind încheierea unui Protocol între Comunitatea Europeană, Confederaţia Elveţiană şi Principatul Liechtenstein la Acordul dintre Comunitatea Europeană şi Confederaţia Elveţiană privind criteriile şi mecanismele de determinare a statului responsabil de examinarea unei cereri de azil introduse într-un stat membru sau în Elveţia

publicat in Jurnalul Oficial 161L din 2009

Protocol din 28-feb-2008 între Comunitatea Europeană, Confederaţia Elveţiană şi Principatul Liechtenstein la Acordul între Comunitatea Europeană şi Confederaţia Elveţiană privind criteriile şi mecanismele de determinare a statului responsabil să examineze o cerere de azil introdusă într-un stat membru sau în Elveţia

publicat in Jurnalul Oficial 161L din 2009

Decizia 2009/488/CE, Euratom/11-iun-2009 privind încheierea Memorandumului de înţelegere dintre Comisia Europeană şi Organizaţia Europeană pentru Cercetare Nucleară (CERN)

publicat in Jurnalul Oficial 161L din 2009

Memorandum de Intelegere din 17-iun-2009 dintre Comisia Europeană şi Organizaţia Europeană pentru Cercetare Nucleară

publicat in Jurnalul Oficial 161L din 2009

Decizia 2009/489/CE/16-iun-2009 de stabilire a poziţiei Comunităţii cu privire la o decizie a autorităţilor administrative, în temeiul Acordului între Guvernul Statelor Unite ale Americii şi Comunitatea Europeană privind coordonarea programelor de etichetare referitoare la eficienţa energetică a echipamentelor de birou, cu privire la revizuirea specificaţiilor pentru computere prevăzute în partea VIII a anexei C la acord

publicat in Jurnalul Oficial 161L din 2009

Decizia 2009/490/CE/23-iun-2009 privind cerinţele de siguranţă care trebuie îndeplinite de standardele europene pentru playere audio personale în temeiul Directivei 2001/95/CE a Parlamentului European şi a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 161L din 2009