Rasfoire documente

Regulamentul 517/17-iun-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 43/2009 al Consiliului în ceea ce priveşte limitele de captură pentru pescuitul de uvă în apele comunitare din zona ICES IIIa şi în apele comunitare din zonele ICES IIa şi IV

publicat in Jurnalul Oficial 155L din 2009

Regulamentul 513/17-iun-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 155L din 2009

Regulamentul 514/17-iun-2009 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 945/2008 pentru anul de comercializare 2008/2009

publicat in Jurnalul Oficial 155L din 2009

Regulamentul 515/17-iun-2009 de aprobare a unor modificări care nu sunt minore din caietul de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Pera dell'Emilia Romagna (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 155L din 2009

Regulamentul 516/17-iun-2009 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Pagnotta del Dittaino (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 155L din 2009

Regulamentul 518/17-iun-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 503/2009 de stabilire a taxelor de import în sectorul cerealelor începând cu 16 iunie 2009

publicat in Jurnalul Oficial 155L din 2009

Regulamentul 519/17-iun-2009 de stabilire a faptului că anumite limite privind eliberarea de licenţe de import pentru produse din sectorul zahărului în cadrul contingentelor tarifare şi al acordurilor preferenţiale nu mai sunt atinse

publicat in Jurnalul Oficial 155L din 2009

Regulamentul 520/17-iun-2009 privind eliberarea de licenţe de import pentru cererile depuse în primele şapte zile ale lunii iunie 2009 în cadrul contingentului tarifar deschis prin Regulamentul (CE) nr. 1399/2007 pentru importul de cârnaţi şi anumite produse din carne originare din Elveţia

publicat in Jurnalul Oficial 155L din 2009

Regulamentul 521/17-iun-2009 privind eliberarea de licenţe de import pentru cererile depuse în primele şapte zile ale lunii iunie 2009 în cadrul contingentului tarifar deschis de Regulamentul (CE) nr. 1382/2007 pentru carnea de porc

publicat in Jurnalul Oficial 155L din 2009

Decizia 2009/471/CE/15-iun-2009 de modificare a Deciziilor 2008/603/CE, 2008/691/CE şi 2008/751/CE cu privire la prelungirea derogărilor temporare de la regulile de origine prevăzute în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1528/2007 al Consiliului pentru a ţine seama de situaţia specială din Mauritius, Seychelles şi Madagascar în ceea ce priveşte tonul şi fileul de ton

publicat in Jurnalul Oficial 155L din 2009

Decizia 2009/470/CE/25-mai-2009 privind anumite cheltuieli în domeniul veterinar (versiune codificată)

publicat in Jurnalul Oficial 155L din 2009

Directiva 2009/50/CE/25-mai-2009 privind condiţiile de intrare şi de şedere a resortisanţilor din ţările terţe pentru ocuparea unor locuri de muncă înalt calificate

publicat in Jurnalul Oficial 155L din 2009