Rasfoire documente

Regulamentul 509/16-iun-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 153L din 2009

Regulamentul 510/16-iun-2009 de aprobare a unor modificări care nu sunt minore din caietul de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Sabina (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 153L din 2009

Regulamentul 511/16-iun-2009 de derogare de la Regulamentul (CE) nr. 793/2006 în ceea ce priveşte aplicarea în 2009 a articolului 27 în departamentele franceze de peste mări Guadelupa şi Martinica

publicat in Jurnalul Oficial 153L din 2009

Regulamentul 512/16-iun-2009 de deschidere a unei reexaminări în ceea ce priveşte un nou exportator a Regulamentului (CE) nr. 1905/2003 al Consiliului de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de alcool furfurilic originar din Republica Populară Chineză, de abrogare a taxei cu privire la importurile care provin de la un exportator din această ţară şi de impunere a obligativităţii de înregistrare a acestor importuri

publicat in Jurnalul Oficial 153L din 2009

Decizia 2009/469/CE/30-mar-2009 privind semnarea unui acord privind siguranţa aviaţiei civile între Comunitatea Europeană şi Canada

publicat in Jurnalul Oficial 153L din 2009

Rectificare din 17-iun-2009 la Regulamentul (CE) nr. 30/2009 al Comisiei din 16 ianuarie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1032/2006 în ceea ce priveşte cerinţele aplicabile sistemelor automate pentru schimbul datelor de zbor care utilizează serviciile de legături de date

publicat in Jurnalul Oficial 153L din 2009

Acord din 06-mai-2009 privind siguranţa aviaţiei civile între Comunitatea Europeană şi Canada

publicat in Jurnalul Oficial 153L din 2009