Rasfoire documente

Regulamentul 499/11-iun-2009 de extindere a taxei antidumping definitive impuse prin Regulamentul (CE) nr. 1174/2005 pentru importurile de transpalete manuale şi de componente de bază ale acestora originare din Republica Populară Chineză la importurile aceluiaşi produs expediat din Thailanda, indiferent dacă produsul este sau nu declarat ca originar din Thailanda

publicat in Jurnalul Oficial 151L din 2009

Regulamentul 500/11-iun-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1212/2005 al Consiliului de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de anumite articole din fontă originare din Republica Populară Chineză

publicat in Jurnalul Oficial 151L din 2009

Decizia BCE/2009/13/09-iun-2009 de modificare a Deciziei BCE/2007/7 privind termenii şi condiţiile TARGET2-ECB

publicat in Jurnalul Oficial 151L din 2009

Regulamentul 502/15-iun-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 151L din 2009

Regulamentul 503/15-iun-2009 de stabilire a taxelor la import în sectorul cerealelor aplicabile de la 16 iunie 2009

publicat in Jurnalul Oficial 151L din 2009

Regulamentul 504/15-iun-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 546/2003 privind anumite comunicări de date referitoare la aplicarea Regulamentelor (CEE) nr. 2771/75, (CEE) nr. 2777/75 şi (CEE) nr. 2783/75 ale Consiliului în sectorul ouălor şi păsărilor de curte

publicat in Jurnalul Oficial 151L din 2009

Regulamentul 505/15-iun-2009 de adaptare a obligaţiilor de livrare pentru importul de zahăr din trestie de zahăr în cadrul Protocolului ACP şi al Acordului cu India pentru perioada de livrare 2008/2009 şi pentru perioada de livrare care începe la 1 iulie 2009

publicat in Jurnalul Oficial 151L din 2009

Regulamentul 506/15-iun-2009 privind înregistrarea unei denumiri în registrul de specialităţi tradiţionale garantate

publicat in Jurnalul Oficial 151L din 2009

Regulamentul 507/15-iun-2009 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate

publicat in Jurnalul Oficial 151L din 2009

Regulamentul 508/15-iun-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 543/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte standardele de comercializare a cărnii de pasăre

publicat in Jurnalul Oficial 151L din 2009

Decizia 2009/463/CE, Euratom/18-mai-2009 privind poziţia Comunităţii referitoare la o decizie a Consiliului de stabilizare şi de asociere UE-Albania privind adoptarea regulamentului său de procedură şi a regulamentului de procedură al Comitetului de stabilizare şi de asociere

publicat in Jurnalul Oficial 151L din 2009

Decizia 2009/464/CE/15-iun-2009 privind recunoaşterea, în principiu, a faptului că dosarul prezentat pentru examinare detaliată în vederea posibilei includeri a substanţei active fluopyram în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului este complet

publicat in Jurnalul Oficial 151L din 2009

Actiunea comuna 2009/466/PESC/15-iun-2009 de modificare şi prelungire a Acţiunii comune 2007/405/PESC privind misiunea de poliţie a Uniunii Europene organizată în cadrul reformei sectorului de securitate (RSS) şi interfaţa sa cu justiţia în Republica Democratică Congo (EUPOL RD Congo)

publicat in Jurnalul Oficial 151L din 2009

Actiunea comuna 2009/467/PESC/15-iun-2009 de numire a Reprezentantului Special al Uniunii Europene pentru Afganistan şi Pakistan şi de abrogare a Acţiunii comune 2009/135/PESC

publicat in Jurnalul Oficial 151L din 2009

Rectificare din 16-iun-2009 la Regulamentul (CE) nr. 1276/2008 al Comisiei din 17 decembrie 2008 privind monitorizarea prin controale fizice a exporturilor de produse agricole care beneficiază de restituiri sau de alte sume

publicat in Jurnalul Oficial 151L din 2009

Pozitia comuna 2009/468/PESC/15-iun-2009 de actualizare a Poziţiei comune 2001/931/PESC privind aplicarea de măsuri specifice pentru combaterea terorismului şi de abrogare a Poziţiei comune 2009/67/PESC

publicat in Jurnalul Oficial 151L din 2009

Regulamentul 501/15-iun-2009 de punere în aplicare a articolului 2 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 privind măsurile restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane şi entităţi în vederea combaterii terorismului şi de abrogare a Deciziei 2009/62/CE

publicat in Jurnalul Oficial 151L din 2009