Rasfoire documente

Decizia 2009/458/CE/06-mai-2009 de acordare de asistenţă reciprocă României

publicat in Jurnalul Oficial 150L din 2009

Regulamentul 497/12-iun-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 150L din 2009

Regulamentul 498/12-iun-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 639/2003 de stabilire a normelor de aplicare în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1254/1999 al Consiliului în ceea ce priveşte cerinţele privind bunăstarea animalelor vii din specia bovină în timpul transportului pentru acordarea restituirilor la export

publicat in Jurnalul Oficial 150L din 2009

Directiva 2009/56/CE/12-iun-2009 de rectificare a Directivei 2008/126/CE de modificare a Directivei 2006/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire a cerinţelor tehnice pentru navele de navigaţie interioară, cu privire la data transpunerii

publicat in Jurnalul Oficial 150L din 2009

Decizia 2009/459/CE/06-mai-2009 de acordare de asistenţă financiară comunitară pe termen mediu României

publicat in Jurnalul Oficial 150L din 2009

Decizia 2009/460/CE/05-iun-2009 privind adoptarea unei metode de siguranţă comune pentru evaluarea atingerii obiectivelor de siguranţă, prevăzute la articolul 6 din Directiva 2004/49/CE a Parlamentului European şi a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 150L din 2009

Decizia 2009/461/CE/12-iun-2009 de desemnare a unui reprezentant al Comisiei în cadrul consiliului de administraţie al Agenţiei Europene pentru Medicamente

publicat in Jurnalul Oficial 150L din 2009

Decizia 2009/462/CE/12-iun-2009 de derogare de la punctul 1 litera (d) din anexa la Decizia 2006/133/CE, astfel cum a fost modificată prin Decizia 2009/420/CE, cu privire la data aplicării, în legătură cu lemnul susceptibil provenind din afara zonelor delimitate

publicat in Jurnalul Oficial 150L din 2009