Rasfoire documente

Decizia 2009/449/CE/13-mai-2009 privind selectarea operatorilor de sisteme paneuropene care furnizează servicii mobile prin satelit (MSS)

publicat in Jurnalul Oficial 149L din 2009

Regulamentul 492/25-mai-2009 de abrogare a 14 regulamente caduce din domeniul politicii comune de pescuit

publicat in Jurnalul Oficial 149L din 2009

Regulamentul 493/11-iun-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 149L din 2009

Regulamentul 494/03-iun-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaţionale de contabilitate, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Standardul Internaţional de Contabilitate IAS 27

publicat in Jurnalul Oficial 149L din 2009

Regulamentul 495/03-iun-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaţionale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Standardul Internaţional de Raportare Financiară IFRS 3

publicat in Jurnalul Oficial 149L din 2009

Regulamentul 496/11-iun-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 872/2004 privind noi măsuri restrictive împotriva Liberiei

publicat in Jurnalul Oficial 149L din 2009

Decizia 2009/447/CE/25-mai-2009 de abrogare a Directivei 83/515/CEE şi a 11 decizii caduce din sfera politicii comune în domeniul pescuitului

publicat in Jurnalul Oficial 149L din 2009

Decizia 2009/448/CE/28-mai-2009 de modificare a Deciziei 1999/70/CE privind auditorii externi ai băncilor centrale naţionale, în ceea ce priveşte auditorul extern al De Nederlandsche Bank

publicat in Jurnalul Oficial 149L din 2009

Decizia 2009/450/CE/08-iun-2009 privind interpretarea detaliată a activităţilor de aviaţie enumerate în anexa I la Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 149L din 2009

Decizia 2009/451/CE/08-iun-2009 privind intenţia Regatului Unit de acceptare a Regulamentului (CE) nr. 4/2009 al Consiliului privind competenţa, legea aplicabilă, recunoaşterea şi executarea hotărârilor şi cooperarea în materie de obligaţii de întreţinere

publicat in Jurnalul Oficial 149L din 2009

Decizia 2009/452/CE/11-iun-2009 de încheiere a procedurii antisubvenţie privind importurile de sodiu metalic originar din Statele Unite ale Americii

publicat in Jurnalul Oficial 149L din 2009

Decizia 2009/453/CE/11-iun-2009 de încheiere a procedurii antidumping privind importurile de sodiu metalic originar din Statele Unite ale Americii

publicat in Jurnalul Oficial 149L din 2009

Decizia 2009/454/CE/11-iun-2009 de modificare a Deciziei 2008/938/CE privind lista cu ţările beneficiare care îndeplinesc condiţiile pentru un regim special de încurajare a dezvoltării durabile şi a bunei guvernări, prevăzută în Regulamentul (CE) nr. 732/2008 al Consiliului de aplicare a unui sistem de preferinţe tarifare generalizate pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2009 şi 31 decembrie 2011

publicat in Jurnalul Oficial 149L din 2009

Acord din 12-iun-2009 între Comunitatea Europeană şi Regatul Danemarcei privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti în materie civilă şi comercială

publicat in Jurnalul Oficial 149L din 2009