Rasfoire documente

Decizia ATALANTA/5/2009/10-iun-2009 de modificare a Deciziei ATALANTA/2/2009 a Comitetului politic şi de securitate privind acceptarea contribuţiilor ţărilor teiţe la operaţia militară a Uniunii Europene în vederea unei contribuţii la descurajarea, prevenirea şi reprimarea actelor de piraterie şi de jaf armat din largul coastelor Somaliei (Atalanta) şi a Deciziei ATALANTA/3/2009 a Comitetului politic şi de securitate privind instituirea unui Comitet al contribuitorilor pentru operaţia militară a Uniunii Europene în vederea unei contribuţii la descurajarea, prevenirea şi reprimarea actelor de piraterie şi de jaf armat din largul coastelor Somaliei (Atalanta)

publicat in Jurnalul Oficial 148L din 2009

Decizia 2009/443/CE/10-iun-2009 de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei la Directiva 2002/95/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte scutirile referitoare la aplicaţii ale plumbului, cadmiului şi mercurului

publicat in Jurnalul Oficial 148L din 2009

Regulamentul 487/25-mai-2009 privind aplicarea articolului 81 alineatul (3) din tratat anumitor categorii de acorduri şi practici concertate în sectorul transporturilor aeriene

publicat in Jurnalul Oficial 148L din 2009

Regulamentul 488/10-iun-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 148L din 2009

Regulamentul 489/10-iun-2009 de fixare a coeficientului de atribuire pentru eliberarea de licenţe de import solicitate între 1 şi 5 iunie 2009 pentru produse din sectorul zahărului în cadrul contingentelor tarifare şi al acordurilor preferenţiale

publicat in Jurnalul Oficial 148L din 2009

Decizia 2009/439/CE/05-mai-2009 de modificare a Deciziei 2007/250/CE de autorizare a Regatului Unit de a introduce o măsură specială de derogare de la articolul 193 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

publicat in Jurnalul Oficial 148L din 2009

Decizia 2009/440/CE/25-mai-2009 de numire a patru membri finlandezi şi a doi supleanţi finlandezi în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 148L din 2009

Decizia 2009/441/CE/25-mai-2009 de numire a unui membru italian în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 148L din 2009

Decizia 2009/444/CE/10-iun-2009 privind stabilirea alocării pentru statele membre a sumelor rezultate din modularea prevăzută la articolele 7 şi 10 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului pentru anii 2009-2012

publicat in Jurnalul Oficial 148L din 2009

Actiunea comuna 2009/445/PESC/09-iun-2009 de modificare a Acţiunii comune 2008/124/PESC privind misiunea Uniunii Europene de sprijinire a supremaţiei legii în Kosovo (1), EULEX KOSOVO

publicat in Jurnalul Oficial 148L din 2009

Decizia 387/06/COL/13-dec-2006 de modificare a Deciziei nr. 195/04/COL a Autorităţii de Supraveghere a AELS privind punerea în aplicare a dispoziţiilor la care se face referire în articolul 27 din partea II a Protocolului 3 la Acordul între statele AELS privind instituirea unei Autorităţi de Supraveghere şi a unei Curţi de Justiţie, în ceea ce priveşte formularele standard de notificare a ajutorului

publicat in Jurnalul Oficial 148L din 2009

Decizia 637/08/COL/08-oct-2008 privind modificarea pentru a şaizeci şi şasea oară a normelor procedurale şi de fond în domeniul ajutoarelor de stat

publicat in Jurnalul Oficial 148L din 2009

Regulamentul 490/10-iun-2009 de modificare pentru a 107-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi care au legătură cu Osama bin Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii

publicat in Jurnalul Oficial 148L din 2009

Decizia 2009/442/CE/05-iun-2009 de implementare a Directivei 2007/2/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte monitorizarea şi raportarea

publicat in Jurnalul Oficial 148L din 2009