Rasfoire documente

Regulamentul 479/25-mai-2009 privind aplicarea Protocolului privind procedura aplicabilă deficitelor excesive anexat la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene

publicat in Jurnalul Oficial 145L din 2009

Regulamentul 481/09-iun-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 145L din 2009

Decizia 2009/436/CE/05-mai-2009 de rectificare a Directivei 2008/73/CE de simplificare a procedurilor de întocmire a listelor şi publicare a informaţiilor în domeniul veterinar şi zootehnic

publicat in Jurnalul Oficial 145L din 2009

Regulamentul 482/08-iun-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1974/2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltarea rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi a Regulamentului (CE) nr. 883/2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 în ceea ce priveşte ţinerea evidenţei conturilor de către agenţiile de plăţi, declaraţiile de venituri şi cheltuieli şi condiţiile de rambursare a cheltuielilor din FEGA şi FEADR

publicat in Jurnalul Oficial 145L din 2009

Regulamentul 483/09-iun-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 820/2008 de stabilire a măsurilor de implementare a standardelor de bază comune privind securitatea aviaţiei

publicat in Jurnalul Oficial 145L din 2009

Rectificare din 10-iun-2009 la Directiva 92/119/CEE a Consiliului din 17 decembrie 1992 de stabilire a măsurilor comunitare generale de combatere a unor boli la animale, precum şi a măsurilor specifice împotriva bolii veziculoase a porcului

publicat in Jurnalul Oficial 145L din 2009

Regulamentul 484/09-iun-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1975/2006 privind normele de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 în ceea ce priveşte punerea în aplicare a procedurilor de control şi a ecocondiţionalităţii în ceea ce priveşte măsurile de sprijin pentru dezvoltarea rurală

publicat in Jurnalul Oficial 145L din 2009

Regulamentul 485/09-iun-2009 de modificare a anexei II la Regulamentul (CEE) nr. 2377/90 de stabilire a unei proceduri comunitare pentru stabilirea limitelor maxime de reziduuri de produse medicinale veterinare în alimentele de origine animală, în ceea ce priveşte acidul tiludronic şi fumaratul de fier

publicat in Jurnalul Oficial 145L din 2009

Regulamentul 486/09-iun-2009 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 945/2008 pentru anul de comercializare 2008/2009

publicat in Jurnalul Oficial 145L din 2009

Directiva 2009/55/CE/25-mai-2009 privind scutirile de taxe aplicabile la introducerea definitivă de bunuri personale ale persoanelor fizice provenind dintr-un stat membru

publicat in Jurnalul Oficial 145L din 2009

Decizia 2/16-feb-2009 de numire a directorului Centrului pentru Dezvoltarea Întreprinderii (CDI)

publicat in Jurnalul Oficial 145L din 2009

Decizia 2009/437/CE/08-iun-2009 de modificare a Deciziei 2007/268/CE de punere în aplicare a unor programe de supraveghere a gripei aviare la păsările de crescătorie şi la păsările sălbatice care urmează a fi aplicate în statele membre

publicat in Jurnalul Oficial 145L din 2009

Decizia 2009/438/CE/08-iun-2009 de recunoaştere, în principiu, a integralităţii dosarului prezentat pentru examinare detaliată în vederea posibilei includeri a uleiului de portocale în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului [notificată cu numărul C(2009) 4232]

publicat in Jurnalul Oficial 145L din 2009

Regulamentul 480/25-mai-2009 privind constituirea Fondului de garantare pentru acţiuni externe

publicat in Jurnalul Oficial 145L din 2009