Rasfoire documente

Regulamentul 472/25-mai-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 în ceea ce priveşte programele naţionale de restructurare pentru sectorul bumbacului

publicat in Jurnalul Oficial 144L din 2009

Regulamentul 473/25-mai-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi a Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 privind finanţarea politicii agricole comune

publicat in Jurnalul Oficial 144L din 2009

Protocol din 31-mar-2009 de modificare a Acordului de transport maritim dintre Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Guvernul Republicii Populare Chineze, pe de altă parte

publicat in Jurnalul Oficial 144L din 2009

Regulamentul 474/08-iun-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 144L din 2009

Regulamentul 475/05-iun-2009 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

publicat in Jurnalul Oficial 144L din 2009

Regulamentul 476/05-iun-2009 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

publicat in Jurnalul Oficial 144L din 2009

Regulamentul 477/05-iun-2009 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

publicat in Jurnalul Oficial 144L din 2009

Regulamentul 478/08-iun-2009 de modificare a anexelor I şi III la Regulamentul (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului de stabilire a unei proceduri comunitare pentru stabilirea limitelor maxime de reziduuri de produse medicinale veterinare în alimentele de origine animală, în ceea ce priveşte monepantelul

publicat in Jurnalul Oficial 144L din 2009

Decizia 2009/432/CE/04-nov-2008 privind semnarea, în numele Comunităţii şi al statelor membre ale acesteia, a Protocolului de modificare a Acordului de transport maritim dintre Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Guvernul Republicii Populare Chineze, pe de altă parte

publicat in Jurnalul Oficial 144L din 2009

Decizia 2009/433/CE/05-mai-2009 privind aderarea Comunităţii Europene la Regulamentul nr. 61 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la dispoziţiile uniforme privind omologarea vehiculelor utilitare în ceea ce priveşte proeminenţele lor exterioare situate în partea frontală a panoului posterior al cabinei

publicat in Jurnalul Oficial 144L din 2009

Decizia 2009/434/CE/25-mai-2009 de modificare a Deciziei 2006/493/CE de stabilire a valorii sprijinului comunitar pentru dezvoltarea rurală pentru perioada 1 ianuarie 2007 - 31 decembrie 2013, a defalcării anuale a acestuia, precum şi a sumei minime care trebuie alocată regiunilor care pot beneficia de obiectivul ''convergenţă''

publicat in Jurnalul Oficial 144L din 2009