Rasfoire documente

Regulamentul 53/21-ian-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaţionale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European şial Consiliului în ceea ce priveşte Standardul Internaţional de Contabilitate (IAS) 32 şi Standardul Internaţional de Contabilitate (IAS) 1

publicat in Jurnalul Oficial 17L din 2009

Regulamentul 47/18-dec-2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2183/2004 privind extinderea la statele membre neparticipante a aplicării Regulamentului (CE) nr. 2182/2004 privind medaliile şi jetoanele similare monedelor euro

publicat in Jurnalul Oficial 17L din 2009

Regulamentul 46/18-dec-2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2182/2004 privind medaliile şi jetoanele similare monedelor euro

publicat in Jurnalul Oficial 17L din 2009

Regulamentul 45/18-dec-2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1339/2001 privind extinderea efectelor Regulamentului (CE) nr. 1338/2001 de definire a măsurilor necesare protecţiei monedei euro împotriva falsificării la statele membre care nu au adoptat euro ca monedă unică

publicat in Jurnalul Oficial 17L din 2009

Regulamentul 44/18-dec-2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1338/2001 de definire a măsurilor necesare protecţiei monedei euro împotriva falsificării

publicat in Jurnalul Oficial 17L din 2009

Regulamentul 51/15-ian-2009 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

publicat in Jurnalul Oficial 17L din 2009

Regulamentul 48/21-ian-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 17L din 2009

Regulamentul 49/21-ian-2009 de fixare a coeficientului de atribuire pentru eliberarea de licenţe de import solicitate între 12 şi 16 ianuarie 2009 pentru produse din sectorul zahărului în cadrul contingentelor tarifare şial acordurilor preferenţiale

publicat in Jurnalul Oficial 17L din 2009

Regulamentul 50/21-ian-2009 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 945/2008 pentru anul de comercializare 2008/2009

publicat in Jurnalul Oficial 17L din 2009

Regulamentul 52/21-ian-2009 de deschidere a unei reexaminări în ceea ce priveşte un nou exportator a Regulamentului (CE) nr. 1174/2005 al Consiliului de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de transpalete manuale şi de componente de bază ale acestora originare din Republica Populară Chineză, de abrogare a taxei cu privire la importurile care provin de la un exportator din această ţară şi de impunere a obligativităţii de înregistrare a acestor importuri

publicat in Jurnalul Oficial 17L din 2009

Regulamentul 54/21-ian-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 669/97 al Consiliului în ceea ce priveşte deschiderea şi gestionarea unor contingente tarifare comunitare pentru anumiţipeşti şi anumite produse pescăreşti originare din Insulele Feroe

publicat in Jurnalul Oficial 17L din 2009

Decizia 2009/42/PESC/19-ian-2009 privind susţinerea activităţilor UE în vederea promovării în rândul ţărilor terţe a procesului de elaborare a unui tratat privind comerţul cu arme, în cadrul Strategiei europene de securitate

publicat in Jurnalul Oficial 17L din 2009