Rasfoire documente

Regulamentul 458/04-iun-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 139L din 2009

Regulamentul 459/29-mai-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1249/96 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1766/92 al Consiliului în ceea ce priveşte drepturile de import în sectorul cerealelor

publicat in Jurnalul Oficial 139L din 2009

Regulamentul 460/04-iun-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaţionale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 în ceea ce priveşte Interpretarea IFRIC 16 a Comitetului pentru interpretarea standardelor internaţionale de raportare financiară

publicat in Jurnalul Oficial 139L din 2009

Regulamentul 461/04-iun-2009 de stabilire a restituirilor la export în sectorul laptelui şi produselor lactate

publicat in Jurnalul Oficial 139L din 2009

Regulamentul 462/04-iun-2009 de stabilire a valorii maxime a restituirii la exportul de unt în cadrul procedurilor de ofertare prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 619/2008

publicat in Jurnalul Oficial 139L din 2009

Regulamentul 463/04-iun-2009 de stabilire a valorii maxime a restituirii la exportul de lapte praf degresat în cadrul procedurilor de ofertare prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 619/2008

publicat in Jurnalul Oficial 139L din 2009

Regulamentul 464/04-iun-2009 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 945/2008 pentru anul de comercializare 2008/2009

publicat in Jurnalul Oficial 139L din 2009

Regulamentul 465/04-iun-2009 de stabilire a preţului maxim de achiziţie a untului pentru a 6-a invitaţie separată de participare la licitaţie în cadrul procedurii de licitaţie deschise prin Regulamentul (CE) nr. 186/2009

publicat in Jurnalul Oficial 139L din 2009

Regulamentul 466/04-iun-2009 de stabilire a preţului maxim de achiziţie pentru laptele praf degresat pentru a 4-a invitaţie separată de participare la licitaţie în cadrul procedurii de licitaţie deschise prin Regulamentul (CE) nr. 310/2009

publicat in Jurnalul Oficial 139L din 2009

Regulamentul 467/04-iun-2009 de stabilire a ratelor de restituire aplicabile laptelui şi produselor lactate exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat

publicat in Jurnalul Oficial 139L din 2009

Decizia 2009/427/CE/03-iun-2009 de constituire a grupului de experţi pentru consultanţă tehnică în domeniul producţiei ecologice

publicat in Jurnalul Oficial 139L din 2009

Decizia 2009/428/CE/04-iun-2009 de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei la Directiva 2002/95/CE în ceea ce priveşte scutirea referitoare la aplicaţia plumbului ca impuritate în rotatorii Faraday RIG utilizaţi la sistemele de comunicaţii prin fibră optică

publicat in Jurnalul Oficial 139L din 2009

Rectificare din 05-iun-2009 la Regulamentul (CE) nr. 407/2009 din 14 mai 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 338/97 privind protecţia speciilor faunei şi florei sălbatice prin controlul comerţului cu acestea

publicat in Jurnalul Oficial 139L din 2009

Orientarea BCE/2009/11/28-mai-2009 de modificare a Orientării BCE/2006/4 privind prestarea de către Eurosistem a serviciilor în domeniul administrării rezervelor în euro către băncile centrale din afara zonei euro, către ţările din afara zonei euro şi către organizaţiile internaţionale

publicat in Jurnalul Oficial 139L din 2009