Rasfoire documente

Regulamentul 449/29-mai-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 135L din 2009

Regulamentul 450/29-mai-2009 privind materialele şi obiectele active şi inteligente destinate să vină în contact cu produsele alimentare

publicat in Jurnalul Oficial 135L din 2009

Regulamentul 451/29-mai-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 883/2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului în ceea ce priveşte ţinerea evidenţei conturilor de către agenţiile de plăţi, declaraţiile de venituri şi cheltuieli şi condiţiile de rambursare a cheltuielilor din FEGA şi FEADR

publicat in Jurnalul Oficial 135L din 2009

Regulamentul 452/29-mai-2009 de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1898/2005 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1255/1999 al Consiliului în ceea ce priveşte măsurile de comercializare a smântânii, a untului şi a untului concentrat pe piaţa comunitară

publicat in Jurnalul Oficial 135L din 2009

Regulamentul 453/29-mai-2009 de stabilire a taxelor la import în sectorul cerealelor aplicabile de la 1 iunie 2009

publicat in Jurnalul Oficial 135L din 2009

Decizia 2009/418/CE, Euratom/25-mai-2009 de numire a unui membru estonian în cadrul Comitetului Economic şi Social European

publicat in Jurnalul Oficial 135L din 2009

Decizia 2009/419/CE, Euratom/25-mai-2009 de numire a unui membru belgian în cadrul Comitetului Economic şi Social European

publicat in Jurnalul Oficial 135L din 2009

Decizia 2009/420/CE/28-mai-2009 de modificare a Deciziei 2006/133/CE privind obligaţia statelor membre de a lua măsuri suplimentare provizorii împotriva răspândirii Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nematodul lemnului de pin) începând cu zonele Portugaliei, altele decât cele unde este atestată absenţa sa

publicat in Jurnalul Oficial 135L din 2009

Decizia 2009/416/CE/27-apr-2009 privind existenţa unui deficit excesiv în Irlanda

publicat in Jurnalul Oficial 135L din 2009

Decizia 2009/415/CE/27-apr-2009 privind existenţa unui deficit excesiv în Grecia

publicat in Jurnalul Oficial 135L din 2009

Decizia 2009/414/CE/27-apr-2009 privind existenţa unui deficit excesiv în Franţa

publicat in Jurnalul Oficial 135L din 2009

Decizia 2009/417/CE/27-apr-2009 privind existenţa unui deficit excesiv în Spania

publicat in Jurnalul Oficial 135L din 2009