Rasfoire documente

Regulamentul 445/28-mai-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 132L din 2009

Regulamentul 446/14-mai-2009 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

publicat in Jurnalul Oficial 132L din 2009

Regulamentul 447/27-mai-2009 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

publicat in Jurnalul Oficial 132L din 2009

Regulamentul 448/28-mai-2009 de stabilire a unui procentaj de acceptare pentru eliberarea de licenţe de export, de respingere a cererilor de licenţe de export şi de suspendare a depunerii de cereri de licenţe de export pentru zahăr peste cotă

publicat in Jurnalul Oficial 132L din 2009

Decizia 2009/407/CE/06-mai-2009 de modificare a Acordului interinstituţional din 17 mai 2006 privind disciplina bugetară şi buna gestiune financiară în ceea ce priveşte cadrul financiar multianual (2007-2013)

publicat in Jurnalul Oficial 132L din 2009

Decizia 2009/408/CE/06-mai-2009 referitoare la mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituţional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu şi Comisie privind disciplina bugetară şi buna gestiune financiară

publicat in Jurnalul Oficial 132L din 2009

Decizia 2009/409/CE/27-apr-2009 de stabilire, în conformitate cu articolul 104 alineatul (8) din tratat, dacă Regatul Unit a luat măsuri eficiente în urma recomandării Consiliului din 8 iulie 2008 în temeiul articolului 104 alineatul (7)

publicat in Jurnalul Oficial 132L din 2009

Decizia 2009/410/Euratom/25-mai-2009 privind adoptarea unui program suplimentar de cercetare care va fi implementat de Centrul Comun de Cercetare pentru Comunitatea Europeană a Energiei Atomice

publicat in Jurnalul Oficial 132L din 2009

Decizia 2009/411/CE/25-mai-2009 de modificare a Deciziei 2004/452/CE de stabilire a listei organismelor ai căror cercetători pot fi autorizaţi să acceseze date confidenţiale în scopuri ştiinţifice

publicat in Jurnalul Oficial 132L din 2009

Decizia EUPOL COPPS/1/2009/27-mai-2009 privind instituirea Comitetului contribuitorilor la Misiunea de Poliţie a Uniunii Europene pentru teritoriile palestiniene (EUPOL/COPPS)

publicat in Jurnalul Oficial 132L din 2009

Decizia ATALANTA/4/2009/27-mai-2009 privind numirea unui comandant al operaţiei UE pentru operaţia militară a Uniunii Europene în vederea unei contribuţii la descurajarea, prevenirea şi reprimarea actelor de piraterie şi de jaf armat din largul coastelor Somaliei (Atalanta)

publicat in Jurnalul Oficial 132L din 2009