Rasfoire documente

Directiva 2009/15/CE/23-apr-2009 privind normele şi standardele comune pentru organizaţiile cu rol de inspecţie şi control al navelor, precum şi pentru activităţile în domeniu ale administraţiilor maritime (reformare)

publicat in Jurnalul Oficial 131L din 2009

Regulamentul 392/23-apr-2009 privind răspunderea în caz de accident a transportatorilor de persoane pe mare

publicat in Jurnalul Oficial 131L din 2009

Regulamentul 391/23-apr-2009 privind normele şi standardele comune pentru organizaţiile cu rol de inspecţie şi control al navelor (reformare)

publicat in Jurnalul Oficial 131L din 2009

Directiva 2009/20/CE/23-apr-2009 privind asigurarea proprietarilor navelor în ceea ce priveşte creanţele maritime

publicat in Jurnalul Oficial 131L din 2009

Regulamentul 390/23-apr-2009 de modificare a Instrucţiunilor consulare comune privind vizele adresate misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare în legătură cu introducerea biometriei, inclusiv a dispoziţiilor privind organizarea primirii şi prelucrării cererilor de viză

publicat in Jurnalul Oficial 131L din 2009

Directiva 2009/17/CE/23-apr-2009 de modificare a Directivei 2002/59/CE de instituire a unui sistem comunitar de monitorizare şi informare privind traficul navelor maritime

publicat in Jurnalul Oficial 131L din 2009

Directiva 2009/18/CE/23-apr-2009 de instituire a principiilor fundamentale care reglementează investigarea accidentelor din sectorul de transport maritim şi de modificare a Directivei 1999/35/CE a Consiliului şi a Directivei 2002/59/CE a Parlamentului European şi a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 131L din 2009

Directiva 2009/21/CE/23-apr-2009 privind respectarea obligaţiilor statelor de pavilion

publicat in Jurnalul Oficial 131L din 2009

Directiva 2009/16/CE/23-apr-2009 privind controlul statului portului (reformare)

publicat in Jurnalul Oficial 131L din 2009