Rasfoire documente

Regulamentul 431/18-mai-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 332/2002 de înfiinţare a unui mecanism de asistenţă financiară pe termen mediu pentru balanţele de plăţi ale statelor membre

publicat in Jurnalul Oficial 128L din 2009

Regulamentul 432/26-mai-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 128L din 2009

Regulamentul 433/26-mai-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1282/2006 în ceea ce priveşte licenţele de export şi restituirile la export în sectorul laptelui şi produselor lactate

publicat in Jurnalul Oficial 128L din 2009

Regulamentul 434/26-mai-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1580/2007 în ceea ce priveşte nivelurile de declanşare a drepturilor suplimentare pentru roşii, caise, lămâi, prune, piersici, inclusiv nectarine, pere şi struguri de masă

publicat in Jurnalul Oficial 128L din 2009

Regulamentul 435/26-mai-2009 de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului (''Regulamentul unic OCP'') în ceea ce priveşte anumite coduri din Nomenclatura combinată

publicat in Jurnalul Oficial 128L din 2009

Regulamentul 437/26-mai-2009 privind deschiderea şi modul de gestionare a unui contingent tarifar comunitar pentru importul de masculi tineri din specia bovină pentru îngrăşare

publicat in Jurnalul Oficial 128L din 2009

Regulamentul 438/26-mai-2009 privind deschiderea şi gestionarea unor contingente tarifare comunitare pentru tauri, vaci şi juninci, altele decât cele destinate sacrificării, din anumite rase alpine şi montane

publicat in Jurnalul Oficial 128L din 2009

Actiunea comuna 2009/405/PESC/18-mai-2009 de modificare a Acţiunii comune 2008/112/PESC privind misiunea Uniunii Europene în sprijinul reformei sectorului de securitate din Republica Guineea-Bissau (EU SSR GUINEA-BISSAU)

publicat in Jurnalul Oficial 128L din 2009

Regulamentul 436/26-mai-2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului în ceea ce priveşte registrul viticol, declaraţiile obligatorii şi colectarea de informaţii pentru monitorizarea pieţei, documentele de însoţire a transporturilor de produse şi registrele care trebuie păstrate în sectorul vitivinicol

publicat in Jurnalul Oficial 128L din 2009