Rasfoire documente

Decizia 2009/401/CE/12-mai-2009 privind evenimentul ''Capitala europeană a culturii'' pentru anul 2013

publicat in Jurnalul Oficial 127L din 2009

Regulamentul 429/25-mai-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 127L din 2009

Regulamentul 430/25-mai-2009 de aprobare a unor modificări care nu sunt minore ale caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Kolsch (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 127L din 2009

Directiva 2009/51/CE/25-mai-2009 de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în ceea ce priveşte specificaţiile substanţei active nicosulfuron

publicat in Jurnalul Oficial 127L din 2009

Decizia 2009/398/CE/27-apr-2009 de numire a unui membru german şi a unui supleant german în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 127L din 2009

Decizia 2009/399/CE/27-apr-2009 de ajustare a indemnizaţiilor prevăzute în Decizia 2003/479/CE şi în Decizia 2007/829/CE privind regimul aplicabil experţilor şi militarilor naţionali detaşaţi pe lângă Secretariatul General al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 127L din 2009

Decizia 2009/400/CE /12-mai-2009 privind evenimentul ''Capitala europeană a culturii'' pentru anul 2012

publicat in Jurnalul Oficial 127L din 2009

Decizia 2009/402/CE/28-ian-2009 privind ''planurile de urgenţă'' în sectorul fructelor şi legumelor puse în aplicare de către Franţa [C 29/05 (ex NN 57/05)]

publicat in Jurnalul Oficial 127L din 2009