Rasfoire documente

Regulamentul 396/06-mai-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1081/2006 privind Fondul Social European în vederea adăugării de noi tipuri de costuri eligibile pentru o contribuţie din partea FSE

publicat in Jurnalul Oficial 126L din 2009

Regulamentul 397/06-mai-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regională în ceea ce priveşte eligibilitatea investiţiilor în domeniul eficienţei energetice şi al energiei regenerabile în locuinţe

publicat in Jurnalul Oficial 126L din 2009

Regulamentul 398/23-apr-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului privind protecţia speciilor faunei şi florei sălbatice prin controlul comerţului cu acestea în ceea ce priveşte competenţele de executare conferite Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 126L din 2009

Regulamentul 399/23-apr-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1172/98 al Consiliului privind datele statistice referitoare la transportul rutier de mărfuri, în ceea ce priveşte competenţele de executare conferite Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 126L din 2009

Regulamentul 400/23-apr-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2223/96 al Consiliului privind sistemul european de conturi naţionale şi regionale din Comunitate, în ceea ce priveşte competenţele de executare conferite Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 126L din 2009

Regulamentul 401/23-apr-2009 privind Agenţia Europeană de Mediu şi Reţeaua europeană de informare şi observare a mediului

publicat in Jurnalul Oficial 126L din 2009