Rasfoire documente

Regulamentul 416/20-mai-2009 privind repartizarea între ''livrări'' şi ''vânzări directe'' a cotelor naţionale de lapte stabilite pentru 2008/2009 în anexa IX la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 125L din 2009

Regulamentul 412/18-mai-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 428/2005 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de fibre discontinue de poliester originare din Republica Populară Chineză şi din Arabia Saudită, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2852/2000 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de fibre discontinue de poliester originare din Republica Coreea şi de închidere a procedurii antidumping privind astfel de importuri originare din Taiwan

publicat in Jurnalul Oficial 125L din 2009

Regulamentul 413/20-mai-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 125L din 2009

Regulamentul 415/20-mai-2009 de modificare a Directivei 2007/68/CE de modificare a anexei IIIa la Directiva 2000/13/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind anumite ingrediente alimentare

publicat in Jurnalul Oficial 125L din 2009

Regulamentul 417/20-mai-2009 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Marianskolazenske oplatky (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 125L din 2009

Regulamentul 418/20-mai-2009 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Petit Epeautre de Haute Provence (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 125L din 2009

Regulamentul 419/20-mai-2009 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Kiwi de l'Adour (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 125L din 2009

Regulamentul 420/20-mai-2009 de stabilire a valorii maxime a restituirii la exportul de unt în cadrul procedurilor de ofertare prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 619/2008

publicat in Jurnalul Oficial 125L din 2009

Regulamentul 421/20-mai-2009 de stabilire a valorii maxime a restituirii la exportul de lapte praf degresat în cadrul procedurilor de ofertare prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 619/2008

publicat in Jurnalul Oficial 125L din 2009

Regulamentul 422/20-mai-2009 de stabilire a restituirilor la export în sectorul ouălor

publicat in Jurnalul Oficial 125L din 2009

Regulamentul 423/20-mai-2009 privind eliberarea licenţelor de import de orez în cadrul contingentelor tarifare deschise pentru subperioada mai 2009 prin Regulamentul (CE) nr. 1529/2007

publicat in Jurnalul Oficial 125L din 2009

Regulamentul 424/20-mai-2009 de stabilire a preţurilor reprezentative în sectorul cărnii de pasăre şi în cel al ouălor şi pentru ovalbumină şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1484/95

publicat in Jurnalul Oficial 125L din 2009

Regulamentul 425/20-mai-2009 de stabilire a preţului maxim de achiziţie a untului pentru a 5-a invitaţie separată de participare la licitaţie în cadrul procedurii de licitaţie deschise prin Regulamentul (CE) nr. 186/2009

publicat in Jurnalul Oficial 125L din 2009

Regulamentul 426/20-mai-2009 de stabilire a preţului maxim de achiziţie pentru laptele praf degresat pentru a 3-a invitaţie separată de participare la licitaţie în cadrul procedurii de licitaţie deschise prin Regulamentul (CE) nr. 310/2009

publicat in Jurnalul Oficial 125L din 2009

Regulamentul 427/20-mai-2009 de stabilire a ratelor de restituire aplicabile ouălor şi gălbenuşurilor de ou exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat

publicat in Jurnalul Oficial 125L din 2009

Directiva 2009/41/CE/06-mai-2009 privind utilizarea în condiţii de izolare a microorganismelor modificate genetic

publicat in Jurnalul Oficial 125L din 2009

Regulamentul 414/30-apr-2009 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2454/93 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar

publicat in Jurnalul Oficial 125L din 2009