Rasfoire documente

Rectificare din 20-mai-2009 la Regulamentul (CE) nr. 43/2009 al Consiliului din 16 ianuarie 2009 de stabilire, pentru 2009, a posibilităţilor de pescuit şi a condiţiilor conexe pentru anumite stocuri de peşte şi grupe de stocuri de peşte, aplicabile în apele comunitare şi, pentru navele comunitare, în ape în care sunt necesare limitări ale capturilor

publicat in Jurnalul Oficial 124L din 2009

Decizia 2009/394/CE/18-mai-2009 de stabilire a poziţiei care urmează să fie adoptată, în numele Comunităţii, în cadrul Consiliului internaţional al zahărului, în ceea ce priveşte prelungirea Acordului internaţional privind zahărul din 1992

publicat in Jurnalul Oficial 124L din 2009

Decizia 2009/395/CE/14-mai-2009 privind introducerea pe piaţă, pentru utilizari esenţiale, a produselor biocide care conţin temefos, în departamentele franceze de peste mări

publicat in Jurnalul Oficial 124L din 2009

Regulamentul 411/18-mai-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 798/2008 de stabilire a unei liste a ţărilor terţe, teritoriilor, zonelor sau compartimentelor din care pot fi importate în Comunitate şi pot tranzita Comunitatea păsările de curte şi produsele de pasăre, precum şi a cerinţelor de certificare sanitar-veterinară

publicat in Jurnalul Oficial 124L din 2009

Directiva 2009/39/CE/06-mai-2009 privind produsele alimentare cu destinaţie nutriţională specială

publicat in Jurnalul Oficial 124L din 2009

Directiva 2009/13/CE/16-feb-2009 de punere în aplicare a acordului încheiat între Asociaţia Armatorilor din Comunitatea Europeană (ECSA) şi Federaţia Europeană a Lucrătorilor din Transporturi (ETF) cu privire la Convenţia din 2006 privind munca în domeniul maritim şi de modificare a Directivei 1999/63/CE

publicat in Jurnalul Oficial 124L din 2009

Decizia 2009/392/CE/27-nov-2008 privind încheierea, în numele Comunităţii Europene şi al statelor sale membre, a unui Protocol la Acordul între Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Confederaţia Elveţiană, pe de altă parte, privind libera circulaţie a persoanelor, în ceea ce priveşte participarea, în calitate de părţi contractante, a Republicii Bulgaria şi a României ca urmare a aderării acestora la Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 124L din 2009

Protocol din 27-mai-2008 la Acordul între Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Confederaţia Elveţiană, pe de altă parte, privind libera circulaţie a persoanelor în ceea ce priveşte participarea, în calitate de părţi contractante, a Republicii Bulgaria şi a României ca urmare a aderării acestora la Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 124L din 2009

Decizia 2009/393/CE/18-mai-2009 de stabilire a poziţiei care urmează să fie adoptată, în numele Comunităţii, în cadrul Consiliului internaţional al cerealelor în ceea ce priveşte prelungirea Convenţiei privind comerţul cu cereale din 1995

publicat in Jurnalul Oficial 124L din 2009

Recomandarea 2009/396/CE/07-mai-2009 cu privire la reglementarea tarifelor de terminare a apelurilor telefonice în reţele fixe şi în reţele mobile în UE

publicat in Jurnalul Oficial 124L din 2009

Acord din 19-mai-2008 încheiat între ECSA şi ETF cu privire la Convenţia din 2006 privind munca în domeniul maritim

publicat in Jurnalul Oficial 124L din 2009

Regulamentul 410/19-mai-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 124L din 2009