Rasfoire documente

Regulamentul 406/18-mai-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 123L din 2009

Regulamentul 407/14-mai-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului privind protecţia speciilor faunei şi florei sălbatice prin controlul comerţului cu acestea

publicat in Jurnalul Oficial 123L din 2009

Regulamentul 408/18-mai-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 793/2006 de stabilire a unor norme de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 247/2006 al Consiliului privind măsurile specifice din domeniul agriculturii în favoarea regiunilor ultraperiferice ale Uniunii

publicat in Jurnalul Oficial 123L din 2009

Decizia 2009/388/CE/11-mai-2009 de numire şi înlocuire a membrilor Consiliului de administraţie al Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale

publicat in Jurnalul Oficial 123L din 2009

Decizia 2009/389/CE/16-iul-2008 privind ajutorul de stat [C 25/2000 (ex N 149/99)] pe care Italia intenţionează să îl acorde societăţii siderurgice Lucchini Siderurgica S.p.A.

publicat in Jurnalul Oficial 123L din 2009

Orientarea BCE/2009/9/07-mai-2009 de modificare a Orientării BCE/2007/2 privind sistemul transeuropean automat de transfer rapid cu decontare pe bază brută în timp real (TARGET2)

publicat in Jurnalul Oficial 123L din 2009

Orientarea BCE/2009/10/07-mai-2009 de modificare a Orientării BCE/2000/7 privind instrumentele şi procedurile de politică monetară ale Eurosistemului

publicat in Jurnalul Oficial 123L din 2009

Rectificare din 19-mai-2009 la Regulamentul (CE) nr. 275/2009 al Comisiei din 2 aprilie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 872/2004 al Consiliului privind noi măsuri restrictive împotriva Liberiei

publicat in Jurnalul Oficial 123L din 2009

Regulamentul 409/18-mai-2009 de stabilire a coeficienţilor de conversie şi a codurilor de prezentare la nivel comunitar utilizate la conversia greutăţii peştelui procesat în greutate în viu şi de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2807/83 al Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 123L din 2009