Rasfoire documente

Decizia 2009/383/CE/14-mai-2009 de suspendare a taxei antidumping definitive instituite prin Regulamentul (CE) nr. 1683/2004 al Consiliului asupra importurilor de glifosat originare din Republica Populară Chineză

publicat in Jurnalul Oficial 120L din 2009

Regulamentul 402/14-mai-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 120L din 2009

Regulamentul 403/14-mai-2009 privind autorizarea unui preparat de L-valină ca aditiv furajer (Text cu relevanfă pentru SEE)

publicat in Jurnalul Oficial 120L din 2009

Decizia 2009/382/CE/28-ian-2009 privind ajutorul de stat C 27/05 (ex NN 69/04) acordat în vederea achiziţionării de furaje în regiunea Friuli-Venezia Giulia (articolul 6 din legea regională nr. 14 din 20 august 2003 şi invitaţia de exprimare a interesului publicată de Camera de Comerţ din Trieste)

publicat in Jurnalul Oficial 120L din 2009

Recomandarea 2009/384/CE/30-apr-2009 privind politicile de remunerare în sectorul serviciilor financiare

publicat in Jurnalul Oficial 120L din 2009

Recomandarea 2009/385/CE/30-apr-2009 de completare a Recomandărilor 2004/913/CE şi 2005/162/CE în ceea ce priveşte regimul de remunerare a directorilor societăţilor cotate

publicat in Jurnalul Oficial 120L din 2009

Directiva 2009/33/CE/23-apr-2009 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante, în sprijinul unei mobilităţi cu emisii scăzute

publicat in Jurnalul Oficial 120L din 2009