Rasfoire documente

Regulamentul 384/12-mai-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 118L din 2009

Decizia 2009/372/CE/08-mai-2009 de modificare a apendicelui la anexa VI la Actul de aderare a Bulgariei şi a României în ceea ce priveşte anumite unităţi de prelucrare a laptelui din Bulgaria

publicat in Jurnalul Oficial 118L din 2009

Regulamentul 383/05-mai-2009 de instituire a unei taxe antidumping definitive şi de percepere cu titlu definitiv a taxei provizorii instituite la importurile de anumite cabluri şi toroane din oţel nealiat pentru pretensionare şi posttensionare (cabluri şi toroane PSC) originare din Republica Populară Chineză

publicat in Jurnalul Oficial 118L din 2009

Regulamentul 386/12-mai-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte stabilirea unei noi grupe funcţionale de aditivi furajeri

publicat in Jurnalul Oficial 118L din 2009

Regulamentul 387/12-mai-2009 de aprobare a unor modificări minore ale caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Bleu du Vercors-Sassenage (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 118L din 2009

Regulamentul 388/12-mai-2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului cu privire la sistemul de import şi export al produselor prelucrate din cereale şi orez

publicat in Jurnalul Oficial 118L din 2009

Regulamentul 389/12-mai-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 329/2007 al Consiliului privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene

publicat in Jurnalul Oficial 118L din 2009

Regulamentul 385/07-mai-2009 de înlocuire a anexei IX la Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor şi remorcilor acestora, precum şi a sistemelor, componentelor şi unităţilor tehnice separate destinate vehiculelor respective

publicat in Jurnalul Oficial 118L din 2009