Rasfoire documente

Regulamentul 379/08-mai-2009 privind autorizarea unei noi utilizări a preparatului 6-fitază EC 3.1.3.26 ca aditiv furajer pentru pui pentru îngrăşat, curcani pentru îngrăşat, găini ouătoare, raţe pentru îngrăşat, purcei (înţărcaţi), porci pentru îngrăşat şi scroafe [titularul autorizaţiei: Danisco (UK) Ltd., care îşi desfăşoară activitatea comercială sub denumirea Danisco Animal Nutrition şi este reprezentată de Genencor International B.V.]

publicat in Jurnalul Oficial 116L din 2009

Regulamentul 377/08-mai-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 116L din 2009

Regulamentul 378/08-mai-2009 privind autorizarea unei noi utilizări a preparatului de Bacillus cereus var. toyoi ca aditiv furajer pentru iepuroaice pentru reproducţie (titularul autorizaţiei: Rubinum S.A.)

publicat in Jurnalul Oficial 116L din 2009

Directiva 2009/47/CE/05-mai-2009 de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce priveşte cotele reduse ale taxei pe valoarea adăugată

publicat in Jurnalul Oficial 116L din 2009

Decizia 2009/373/CE/29-apr-2009 privind închiderea conturilor agenţiilor de plată din statele membre referitor la cheltuielile finanţate de Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) pentru exerciţiul financiar 2008

publicat in Jurnalul Oficial 116L din 2009

Decizia 2009/374/CE/08-mai-2009 de modificare a anexei VII apendicele B la Actul de aderare a Bulgariei şi a României în ceea ce priveşte anumite unităţi din sectoarele cărnii, cărnii de pasăre, peştelui şi laptelui şi produselor lactate din România

publicat in Jurnalul Oficial 116L din 2009

Decizia 2009/375/CE/08-mai-2009 privind finanţarea unui program de lucru pentru 2009 referitor la instrumentele de formare profesională în domeniul siguranţei alimentelor, sănătăţii animalelor, bunăstării animalelor şi sănătăţii plantelor

publicat in Jurnalul Oficial 116L din 2009

Decizia 2009/376/CE/08-mai-2009 de modificare a Deciziei 2007/716/CE în ceea ce priveşte anumite unităţi din sectorul cărnii şi al laptelui din Bulgaria

publicat in Jurnalul Oficial 116L din 2009

Regulamentul 381/08-mai-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2092/2004 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a unui contingent tarifar pentru importul de carne de vită şi mânzat uscată dezosată originară din Elveţia

publicat in Jurnalul Oficial 116L din 2009

Regulamentul 380/08-mai-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 796/2004 de stabilire a normelor de aplicare a ecocondiţionalităţii, a modulării şi a sistemului integrat de gestionare şi control, prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 al Consiliului de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune şi de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultori, precum şi de aplicare a ecocondiţionalităţii prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 479/2008 al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 116L din 2009