Rasfoire documente

Rectificare din 05-mai-2009 la Directiva 2008/113/CE a Comisiei din 8 decembrie 2008 de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în vederea includerii mai multor microorganisme ca substanţe active

publicat in Jurnalul Oficial 111L din 2009

Decizia 2009/367/CE/29-apr-2009 privind închiderea conturilor agenţiilor de plată din statele membre referitor la cheltuielile finanţate de Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), pentru exerciţiul financiar 2008

publicat in Jurnalul Oficial 111L din 2009

Decizia 2009/365/CE/28-apr-2009 de autorizare a introducerii pe piaţă a licopenului provenit din Blakeslea trispora ca ingredient alimentar nou conform Regulamentului (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 111L din 2009

Directiva 2009/24/CE/23-apr-2009 privind protecţia juridică a programelor pentru calculator

publicat in Jurnalul Oficial 111L din 2009

Regulamentul 361/04-mai-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 111L din 2009

Regulamentul 362/04-mai-2009 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 945/2008 pentru anul de comercializare 2008/2009

publicat in Jurnalul Oficial 111L din 2009

Regulamentul 363/04-mai-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1974/2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltarea rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR)

publicat in Jurnalul Oficial 111L din 2009

Regulamentul 364/04-mai-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 360/2009 de stabilire a taxelor de import în sectorul cerealelor începând cu 1 mai 2009

publicat in Jurnalul Oficial 111L din 2009

Decizia 2009/364/CE/08-oct-2008 privind măsura C 33/07 (ex N 339/06 şi N 729/06) pe care Germania intenţionează să o pună în aplicare prin IBG Beteiligungsgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH

publicat in Jurnalul Oficial 111L din 2009

Decizia 2009/366/CE/29-apr-2009 privind închiderea conturilor agenţiilor de plată din Republica Cehă, Estonia, Cipru, Letonia, Lituania, Ungaria, Malta, Polonia, Slovenia şi Slovacia referitor la cheltuielile legate de măsuri de dezvoltare rurală finanţate de Fondul european de garantare agricolă (FEGA) pentru exerciţiul financiar 2008

publicat in Jurnalul Oficial 111L din 2009

Decizia 2009/368/CE/04-mai-2009 de stabilire, pentru anul de comercializare 2009/2010, a valorilor ajutorului de diversificare şi ajutorului suplimentar de diversificare care se acordă în cadrul regimului temporar de restructurare a industriei zahărului în Comunitate

publicat in Jurnalul Oficial 111L din 2009

Rectificare din 05-mai-2009 la Directiva 2008/62/CE a Comisiei din 20 iunie 2008 de stabilire a anumitor derogări pentru acceptarea soiurilor locale şi a varietăţilor agricole adaptate natural la condiţiile locale şi regionale şi ameninţate de eroziunea generică şi pentru comercializarea seminţelor şi cartofilor de sămânţă ale acestor soiuri locale şi varietăţi

publicat in Jurnalul Oficial 111L din 2009