Rasfoire documente

Regulamentul 358/30-apr-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 110L din 2009

Regulamentul 359/30-apr-2009 de suspendare a introducerii în Comunitate a exemplarelor din anumite specii ale faunei şi florei sălbatice

publicat in Jurnalul Oficial 110L din 2009

Regulamentul 360/30-apr-2009 de stabilire a taxelor la import în sectorul cerealelor aplicabile de la 1 mai 2009

publicat in Jurnalul Oficial 110L din 2009

Decizia 2009/357/CE/27-apr-2009 de modificare a Deciziei 2007/134/CE de înfiinţare a Consiliului European pentru Cercetare

publicat in Jurnalul Oficial 110L din 2009

Decizia 2009/358/CE/29-apr-2009 privind armonizarea şi transmiterea periodică a informaţiilor şi chestionarul prevăzute la articolul 22 alineatul (1) litera (a) şi la articolul 18 din Directiva 2006/21/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind gestionarea deşeurilor din industriile extractive

publicat in Jurnalul Oficial 110L din 2009

Decizia 2009/359/CE/30-apr-2009 de completare a definiţiei deşeurilor inerte, în aplicarea articolului 22 alineatul (1) litera (f) din Directiva 2006/21/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind gestionarea deşeurilor din industriile extractive

publicat in Jurnalul Oficial 110L din 2009

Decizia 2009/360/CE/30-apr-2009 de completare a cerinţelor tehnice pentru caracterizarea deşeurilor stabilite de Directiva 2006/21/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind gestionarea deşeurilor din industriile extractive

publicat in Jurnalul Oficial 110L din 2009

Decizia 2009/361/CE/30-apr-2009 de autorizare a ajutoarelor acordate de Finlanda în sectorul seminţelor şi al seminţelor de cereale pentru anul de recoltare 2009

publicat in Jurnalul Oficial 110L din 2009

Decizia 2009/362/CE/30-apr-2009 de autorizare a introducerii pe piaţă a licopenului ca ingredient alimentar nou conform Regulamentului (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 110L din 2009

Decizia 2009/363/CE/30-apr-2009 de modificare a Deciziei 2002/253/CE de stabilire a definiţiilor de caz pentru raportarea bolilor transmisibile reţelei comunitare în conformitate cu Decizia 2119/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 110L din 2009

Rectificare din 01-mai-2009 la Decizia 2009/349/PESC Consiliului din 27 aprilie 2009 de punere în aplicare a Poziţiei comune 2008/369/PESC privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Republicii Democratice Congo

publicat in Jurnalul Oficial 110L din 2009

Directiva 2009/22/CE/23-apr-2009 privind acţiunile în încetare în ceea ce priveşte protecţia intereselor consumatorilor

publicat in Jurnalul Oficial 110L din 2009