Rasfoire documente

Regulamentul 21/14-ian-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 10L din 2009

Regulamentul 22/14-ian-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1347/2008 de stabilire a taxelor de import în sectorul cerealelor începând cu 1 ianuarie 2009

publicat in Jurnalul Oficial 10L din 2009

Regulamentul 23/14-ian-2009 de derogare de la Regulamentul (CE) nr. 1282/2001 în ceea ce priveşte data limită de prezentare a declaraţiilor de recoltă şi de producţie pentru anul de comercializare 2008-2009

publicat in Jurnalul Oficial 10L din 2009

Decizia 2009/24/CE/04-dec-2008 de numire a unui membru supleant spaniol în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 10L din 2009

Decizia 2009/25/Euratom/04-dec-2006 privind încheierea unui acord de cooperare în domeniul utilizării energiei nucleare în scopuri paşnice între Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi Guvernul Republicii Kazahstan

publicat in Jurnalul Oficial 10L din 2009

Acord din 05-dec-2006 de cooperare în domeniul utilizării energiei nucleare în scopuri paşnice între Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi Guvernul Republicii Kazahstan

publicat in Jurnalul Oficial 10L din 2009

Decizia 2009/26/CE/22-dec-2008 privind cererea Regatului Unit de acceptare a Regulamentului (CE) nr. 593/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului privind legea aplicabilă obligaţiilor contractuale (Roma I)

publicat in Jurnalul Oficial 10L din 2009

Decizia 2009/27/CE/12-ian-2009 de modificare a apendicelui la anexa VI la Actul de aderare a Bulgariei şi a României în ceea ce priveşte anumite unităţi de prelucrare a laptelui din Bulgaria

publicat in Jurnalul Oficial 10L din 2009

Decizia 2009/29/PESC/22-dec-2008 privind încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană şi Republica Somalia privind statutul forţelor navale aflate sub comanda Uniunii Europene în Republica Somalia în cadrul operaţiei militare a UE Atalanta

publicat in Jurnalul Oficial 10L din 2009

Acord din 31-dec-2008 între Uniunea Europeană şi Republica Somalia privind statutul forţelor navale aflate sub comanda Uniunii Europene în Republica Somalia în cadrul operaţiei militare a UE Atalanta

publicat in Jurnalul Oficial 10L din 2009

Decizia 2009/28/CE/13-ian-2009 privind neincluderea flurprimidolului în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului şi retragerea autorizaţiilor pentru produsele de protecţie a plantelor care conţin această substanţă

publicat in Jurnalul Oficial 10L din 2009

Directiva 2008/119/CE/18-dec-2008 de stabilire a normelor minime privind protecţia viţeilor (versiune codificată)

publicat in Jurnalul Oficial 10L din 2009