Rasfoire documente

Directiva 2009/46/CE/24-apr-2009 de modificare a Directivei 2006/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire a cerinţelor tehnice pentru navele de navigaţie interioară

publicat in Jurnalul Oficial 109L din 2009

Regulamentul 354/29-apr-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 109L din 2009

Regulamentul 355/31-mar-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2869/95 privind taxele care trebuie plătite Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieţei Interne (mărci, desene şi modele industriale) şi a Regulamentului (CE) nr. 2868/95 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 40/94 al Consiliului privind marca comunitară

publicat in Jurnalul Oficial 109L din 2009

Regulamentul 356/29-apr-2009 de deschidere a unei reexaminări în ceea ce priveşte un nou exportator a Regulamentului (CE) nr. 452/2007 al Consiliului de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de mese de călcat originare, inter alia, din Republica Populară Chineză, de abrogare a taxei cu privire la importurile care provin de la un exportator din această ţară şi de impunere a obligativităţii de înregistrare a acestor importuri

publicat in Jurnalul Oficial 109L din 2009

Directiva 2009/35/CE/23-apr-2009 privind materiile colorante care pot fi adăugate în produsele medicamentoase

publicat in Jurnalul Oficial 109L din 2009

Decizia 357/2009/CE/22-apr-2009 privind o procedură de examinare şi consultare prealabilă privind anumite acte cu putere de lege şi acte administrative preconizate de statele membre în domeniul transporturilor

publicat in Jurnalul Oficial 109L din 2009

Decizia 2009/352/CE/23-apr-2009 de numire a unui membru german în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 109L din 2009

Decizia 2009/353/CE/27-apr-2009 de stabilire a poziţiei care urmează să fie adoptată, în numele Comunităţii, în cadrul Comitetului pentru ajutor alimentar, în ceea ce priveşte prelungirea aplicării Convenţiei privind ajutorul alimentar din 1999

publicat in Jurnalul Oficial 109L din 2009

Decizia 2009/354/CE/30-mar-2009 privind prelungirea recunoaşterii comunitare limitate a Hellenic Register of Shipping (HRS)

publicat in Jurnalul Oficial 109L din 2009

Decizia 2009/355/CE/28-apr-2009 de autorizare a introducerii pe piaţă a licopenului oleorăşină provenit din tomate ca ingredient alimentar nou conform Regulamentului (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 109L din 2009

Decizia ATALANTA /2/2009/21-apr-2009 privind acceptarea contribuţiilor ţărilor teiţe la operaţia militară a Uniunii Europene în vederea unei contribuţii la descurajarea, prevenirea şi reprimarea actelor de piraterie şi de jaf armat din largul coastelor Somaliei (Atalanta)

publicat in Jurnalul Oficial 109L din 2009