Rasfoire documente

Directiva 2009/34/CE/23-apr-2009 privind dispoziţiile comune pentru mijloacele de măsurare şi metodele de control metrologic

publicat in Jurnalul Oficial 106L din 2009

Regulamentul 347/27-apr-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 106L din 2009

Regulamentul 348/27-apr-2009 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 945/2008 pentru anul de comercializare 2008/2009

publicat in Jurnalul Oficial 106L din 2009

Regulamentul 349/24-apr-2009 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

publicat in Jurnalul Oficial 106L din 2009

Decizia 2009/347/CE/20-apr-2009 de stabilire a poziţiei Comunităţii cu privire la o decizie a autorităţilor administrative în temeiul Acordului între Guvernul Statelor Unite ale Americii şi Comunitatea Europeană privind coordonarea programelor de etichetare referitoare la eficienţa energetică a echipamentelor de birou, cu privire la revizuirea specificaţiilor aplicabile aparatelor de tratare a imaginii prevăzute în partea VII a anexei C la acord

publicat in Jurnalul Oficial 106L din 2009

Decizie din 20-apr-2009 PROIECT DE DECIZIE din 20 aprilie 2009 din [... ] a autorităţilor administrative în temeiul Acordului între Guvernul Statelor Unite ale Americii şi Comunitatea Europeană privind coordonarea programelor de etichetare referitoare la eficienţa energetică a echipamentelor de birou, cu privire la revizuirea specificaţiilor aplicabile aparatelor de tratare a imaginii prevăzute în partea VII a anexei C la acord

publicat in Jurnalul Oficial 106L din 2009

Decizia 2009/348/CE/23-apr-2009 de autorizare a introducerii pe piaţă a licopenului ca ingredient alimentar nou conform Regulamentului (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 106L din 2009

Decizia 2009/349/PESC/27-apr-2009 de punere în aplicare a Poziţiei comune 2008/369/PESC privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Republicii Democratice Congo

publicat in Jurnalul Oficial 106L din 2009

Rectificare din 28-apr-2009 la Directiva 2008/72/CE a Consiliului din 15 iulie 2008 privind comercializarea răsadurilor de legume şi a materialului săditor de legume, altul decât seminţele

publicat in Jurnalul Oficial 106L din 2009