Rasfoire documente

Regulamentul 343/24-apr-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 105L din 2009

Regulamentul 345/20-apr-2009 de interzicere a pescuitului de calcan în zona Mării Negre de către navele care arborează pavilionul Bulgariei

publicat in Jurnalul Oficial 105L din 2009

Regulamentul 346/24-apr-2009 privind eliberarea licenţelor de import de orez în cadrul contingentelor tarifare deschise pentru subperioada lunii aprilie 2009 prin Regulamentul (CE) nr. 327/98

publicat in Jurnalul Oficial 105L din 2009

Decizia 2009/343/CE/21-apr-2009 de modificare a Deciziei 2007/131/CE privind autorizarea utilizării în condiţii armonizate a spectrului de frecvenţe radio pentru echipamente care folosesc tehnologia de bandă ultralargă în cadrul Comunităţii

publicat in Jurnalul Oficial 105L din 2009

Decizia 2009/344/CE/22-apr-2009 de autorizare a introducerii pe piaţă a proteinei ISP (Ice Structuring Protein) de tip III HPLC 12 ca ingredient alimentar nou conform Regulamentului (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 105L din 2009

Decizia 2009/345/CE/22-apr-2009 de autorizare a introducerii pe piaţă a vitaminei K 2 (menachinonă) obţinută din Bacillus subtilis natto ca ingredient alimentar nou conform Regulamentului (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 105L din 2009

Decizia 2009/346/CE/09-apr-2009 de aprobare a condiţiilor şi procedurilor stabilite de Europol de adaptare a sumelor prevăzute în apendicele la Decizia Consiliului de administraţie al Europol din 16 noiembrie 1999 privind impozitele aplicabile salariilor şi remuneraţiilor plătite membrilor personalului Europol în beneficiul Europol

publicat in Jurnalul Oficial 105L din 2009

Rectificare din 25-apr-2009 la Decizia 2008/97/CE a Comisiei din 30 ianuarie 2008 de modificare a Deciziei 93/52/CEE cu privire la declaraţia potrivit căreia anumite regiuni administrative din Italia sunt oficial indemne de bruceloză (B. melitensis) şi a Deciziei 2003/467/CE cu privire la declaraţia potrivit căreia anumite regiuni administrative din Italia sunt oficial indemne de tuberculoză bovină şi bruceloză bovină, iar anumite regiuni administrative din Polonia sunt oficial indemne de leucoză enzootică bovină

publicat in Jurnalul Oficial 105L din 2009

Rectificare din 25-apr-2009 la Regulamentul (CE) nr. 334/2009 al Comisiei din 23 aprilie 2009 de stabilire a valorii maxime a restituirii la exportul de unt în cadrul procedurilor de ofertare prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 619/2008

publicat in Jurnalul Oficial 105L din 2009

Rectificare din 25-apr-2009 la Recomandarea 2009/329/CE a Comisiei din 26 martie 2009 privind orientările referitoare la protecţia datelor pentru Sistemul de informare al pieţei interne (IMI)

publicat in Jurnalul Oficial 105L din 2009

Regulamentul 344/24-apr-2009 de modificare pentru a 106-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a anumitor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi care au legătură cu Osama ben Laden, cu reţeaua Al-Quaida şi cu talibanii

publicat in Jurnalul Oficial 105L din 2009