Rasfoire documente

Regulamentul 332/23-apr-2009 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară şi statistică şi Tariful Vamal Comun

publicat in Jurnalul Oficial 104L din 2009

Regulamentul 331/23-apr-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 104L din 2009

Regulamentul 333/23-apr-2009 de stabilire a restituirilor la export în sectorul cărnii de vită şi mânzat

publicat in Jurnalul Oficial 104L din 2009

Regulamentul 334/23-apr-2009 de stabilire a valorii maxime a restituirii la exportul de unt în cadrul procedurilor de ofertare prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 619/2008

publicat in Jurnalul Oficial 104L din 2009

Regulamentul 335/23-apr-2009 de stabilire a valorii maxime a restituirii la exportul de lapte praf degresat în cadrul procedurilor de ofertare prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 619/2008

publicat in Jurnalul Oficial 104L din 2009

Regulamentul 336/23-apr-2009 de stabilire a restituirilor la export în sectorul cărnii de porc

publicat in Jurnalul Oficial 104L din 2009

Regulamentul 337/23-apr-2009 de stabilire a preţurilor reprezentative în sectorul cărnii de pasăre şi în cel al ouălor şi pentru ovalbumină şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1484/95

publicat in Jurnalul Oficial 104L din 2009

Regulamentul 338/23-apr-2009 de stabilire a restituirilor la export în sectorul ouălor

publicat in Jurnalul Oficial 104L din 2009

Regulamentul 339/23-apr-2009 de stabilire a restituirilor la export în sectorul cărnii de pasăre

publicat in Jurnalul Oficial 104L din 2009

Regulamentul 340/23-apr-2009 de stabilire a preţului maxim de achiziţie a untului pentru a treia invitaţie separată de participare la licitaţie în cadrul procedurii de licitaţie deschise prin Regulamentul (CE) nr. 186/2009

publicat in Jurnalul Oficial 104L din 2009

Regulamentul 341/23-apr-2009 de stabilire a preţului maxim de achiziţie pentru laptele praf degresat pentru prima invitaţie separată de participare la licitaţie în cadrul procedurii de licitaţie deschise prin Regulamentul (CE) nr. 310/2009

publicat in Jurnalul Oficial 104L din 2009

Regulamentul 342/23-apr-2009 de stabilire a ratelor de restituire aplicabile ouălor şi gălbenuşurilor de ou exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat

publicat in Jurnalul Oficial 104L din 2009

Directiva 2009/37/CE/23-apr-2009 de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în vederea includerii clormequat, compuşilor de cupru, propaquizafop, quizalofop-P, teflubenzuron şi zeta-cipermetrin ca substanţe active

publicat in Jurnalul Oficial 104L din 2009

Decizia 2009/340/CE/16-mar-2009 de numire a unui membru suedez şi a unui supleant suedez în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 104L din 2009

Decizia 2009/341/CE/04-iun-2008 privind ajutorul de stat C 9/08 (ex NN 8/08, CP 244/07) pus în aplicare de Germania pentru Sachsen LB

publicat in Jurnalul Oficial 104L din 2009

Decizia 2009/342/CE/23-apr-2009 de modificare a Deciziei 2003/467/CE în ceea ce priveşte declaraţia conform căreia anumite regiuni administrative din Italia sunt oficial indemne de tuberculoză bovină, bruceloză bovină şi leucoză enzootică bovină, anumite regiuni administrative din Polonia sunt oficial indemne de leucoză enzootică bovină şi Polonia şi Slovenia sunt oficial indemne de tuberculoză bovină

publicat in Jurnalul Oficial 104L din 2009

Informatia din 24-apr-2009 PRIVIND DATA INTRĂRII ÎN VIGOARE A ACORDULUI DE STABILIZARE ŞI DE ASOCIERE ÎNTRE COMUNITĂŢILE EUROPENE ŞI STATELE MEMBRE ALE ACESTORA, PE DE O PARTE, ŞI REPUBLICA ALBANIA, PE DE ALTĂ PARTE

publicat in Jurnalul Oficial 104L din 2009

Rectificare din 24-apr-2009 la Regulamentul (CE) nr. 29/2009 al Comisiei din 16 ianuarie 2009 de stabilire a cerinţelor privind serviciile de legături de date pentru cerul unic european

publicat in Jurnalul Oficial 104L din 2009