Rasfoire documente

Regulamentul 323/20-apr-2009 de înregistrare a unor denumiri în registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Wielkopolsky ser smazony (IGP), Budapesti teliszalami (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 101L din 2009

Regulamentul 319/16-apr-2009 de precizare a domeniului de aplicare a taxelor antidumping definitive instituite prin Regulamentul (CE) nr. 85/2006 la importurile de somon de crescătorie originar din Norvegia

publicat in Jurnalul Oficial 101L din 2009

Regulamentul 320/20-apr-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 101L din 2009

Regulamentul 321/20-apr-2009 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 945/2008 pentru anul de comercializare 2008/2009

publicat in Jurnalul Oficial 101L din 2009

Regulamentul 324/20-apr-2009 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înscrise în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Jamon de Teruel (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 101L din 2009

Decizia 2009/333/CE/20-apr-2009 privind contribuţia financiară comunitară în anul 2009 pentru informatizarea procedurilor veterinare, pentru sistemul de notificare a bolilor animalelor, pentru măsuri de comunicare şi pentru studii şi evaluări şi privind o subvenţie directă acordată OIE pe baza articolului 168 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2342/2002

publicat in Jurnalul Oficial 101L din 2009

Decizia 2009/334/CE/20-apr-2009 de instituire a grupului de experţi privind sistemele GNSS europene

publicat in Jurnalul Oficial 101L din 2009

Decizia 2009/335/CE/20-apr-2009 de stabilire a orientărilor tehnice privind constituirea garanţiei financiare în conformitate cu Directiva 2006/21/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind gestionarea deşeurilor din industriile extractive

publicat in Jurnalul Oficial 101L din 2009

Decizia 2009/336/CE/20-apr-2009 de instituire a Agenţiei Executive pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură pentru gestionarea acţiunii comunitare în domeniul educaţiei, audiovizualului şi culturii, în aplicarea Regulamentului (CE) nr. 58/2003 al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 101L din 2009

Regulamentul 322/20-apr-2009 privind autorizarea permanentă a anumitor aditivi din hrana animalelor

publicat in Jurnalul Oficial 101L din 2009