Rasfoire documente

Recomandarea 2009/329/CE/26-mar-2009 privind orientările referitoare la protecţia datelor pentru Sistemul de informare al pieţei interne (IMI)

publicat in Jurnalul Oficial 100L din 2009

Regulamentul 315/17-apr-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 100L din 2009

Regulamentul 316/17-apr-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1973/2004 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 al Consiliului în ceea ce priveşte schemele de ajutor prevăzute la titlurile IV şi IVa din respectivul regulament şi utilizarea terenurilor retrase din circuitul agricol pentru producţia de materii prime

publicat in Jurnalul Oficial 100L din 2009

Regulamentul 318/17-apr-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1914/2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1405/2006 al Consiliului de stabilire a măsurilor specifice în domeniul agriculturii în favoarea insulelor mici din Marea Egee

publicat in Jurnalul Oficial 100L din 2009

Decizia BCE/2009/5/19-mar-2009 de modificare a Deciziei BCE/2004/2 din 19 februarie 2004 de adoptare a Regulamentului de procedură al Băncii Centrale Europene

publicat in Jurnalul Oficial 100L din 2009

Regulamentul 317/17-apr-2009 de înlocuire a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 673/2005 al Consiliului de instituire de drepturi vamale suplimentare la importurile anumitor produse originare din Statele Unite ale Americii

publicat in Jurnalul Oficial 100L din 2009