Rasfoire documente

Regulamentul 29/16-ian-2009 de stabilire a cerinţelor privind serviciile de legături de date pentru cerul unic european

publicat in Jurnalul Oficial 13L din 2009

Regulamentul 28/16-ian-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 13L din 2009

Regulamentul 30/16-ian-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1032/2006 în ceea ce priveşte cerinţele aplicabile sistemelor automate pentru schimbul datelor de zbor care utilizează serviciile de legături de date

publicat in Jurnalul Oficial 13L din 2009

Regulamentul 31/16-ian-2009 privind eliberarea licenţelor de import de orez în cadrul contingentelor tarifare deschise pentru subperioada ianuarie 2009 prin Regulamentul (CE) nr. 1529/2007

publicat in Jurnalul Oficial 13L din 2009

Regulamentul 32/16-ian-2009 privind eliberarea de licenţe de import pentru cererile depuse în primele şapte zile ale lunii ianuarie 2009 în cadrul contingentului tarifar deschis prin Regulamentul (CE) nr. 1498/2007 pentru zahăr şi amestecurile de zahăr şi cacao cu origine cumulată ACP/TTPM sau CE/TTPM

publicat in Jurnalul Oficial 13L din 2009

Regulamentul 33/16-ian-2009 de stabilire a coeficientului de atribuire care trebuie aplicat în cazul cererilor de licenţe de import pentru ulei de măsline depuse în perioada cuprinsă între 12 şi 13 ianuarie 2009 în cadrul contingentului tarifar tunisian şi de suspendare a eliberării licenţelor de import pentru luna ianuarie 2009

publicat in Jurnalul Oficial 13L din 2009

Regulamentul 34/16-ian-2009 privind eliberarea de licenţe de import pentru cererile depuse în cursul primelor şapte zile ale lunii ianuarie 2009 în cadrul contingentelor tarifare deschise de Regulamentul (CE) nr. 616/2007 pentru carnea de pasăre

publicat in Jurnalul Oficial 13L din 2009

Regulamentul 35/16-ian-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 27/2009 de stabilire a taxelor de import în sectorul cerealelor începând cu 16 ianuarie 2009

publicat in Jurnalul Oficial 13L din 2009

Decizia 2009/38/CE/13-ian-2009 de modificare a Deciziilor 2001/881/CE şi 2002/459/CE în ceea ce priveşte lista punctelor de control la frontieră din Germania, Franţa, Italia şi Austria

publicat in Jurnalul Oficial 13L din 2009