Rasfoire documente

Directiva 2008/118/CE/16-dec-2008 privind regimul general al accizelor şi de abrogare a Directivei 92/12/CEE

publicat in Jurnalul Oficial 9L din 2009

Regulamentul 18/13-ian-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 9L din 2009

Regulamentul 19/13-ian-2009 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 453/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului referitor la statisticile trimestriale privind locurile de muncă vacante în Comunitate, în ceea ce priveşte definiţia unui loc de muncă vacant, datele calendaristice de referinţă pentru colectarea datelor, specificaţiile privind transmiterea datelor şi studiile de fezabilitate

publicat in Jurnalul Oficial 9L din 2009

Regulamentul 20/13-ian-2009 de adoptare a specificaţiilor modulului ad-hoc din 2010 privind armonizarea vieţii profesionale cu viaţa de familie conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 577/98 al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 9L din 2009

Directiva 2009/1/CE/07-ian-2009 de modificare, în scopul adaptării sale la progresul tehnic, a Directivei 2005/64/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind omologarea autovehiculelor în ceea ce priveşte posibilităţile de reutilizare, reciclare şi recuperare a acestora

publicat in Jurnalul Oficial 9L din 2009

Decizia 1/10-nov-2008 cu privire la stabilirea unui program de eliminare progresivă a taxelor vamale pentru produsele cuprinse în anexa IV la acordul de asociere

publicat in Jurnalul Oficial 9L din 2009

Decizia 1/26-nov-2008 de constituire a unui Comitet de cooperare vamală şi de adoptare a regulamentului de ordine interioară al Grupului de dialog economic care modifică regulamentul de ordine interioară al anumitor subcomitete ale Comitetului de asociere

publicat in Jurnalul Oficial 9L din 2009

Decizia 2009/22/CE/08-dec-2008 privind desemnarea preşedintelui Comitetului militar al Uniunii Europene

publicat in Jurnalul Oficial 9L din 2009

Recomandarea 2009/23/CE/19-dec-2008 privind orientările comune pentru feţele naţionale ale monedelor euro şi emiterea de monede euro destinate circulaţiei

publicat in Jurnalul Oficial 9L din 2009