Rasfoire documente

Regulamentul 312/16-apr-2009 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2454/93 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar

publicat in Jurnalul Oficial 98L din 2009

Directiva 2009/36/CE/16-apr-2009 de modificare a Directivei 76/768/CEE a Consiliului cu privire la produsele cosmetice, în scopul adaptării anexei III a acesteia la progresul tehnic

publicat in Jurnalul Oficial 98L din 2009

Regulamentul 311/16-apr-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 98L din 2009

Regulamentul 313/16-apr-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1580/2007 în ceea ce priveşte nivelurile de declanşare a drepturilor suplimentare pentru castraveţi şi cireşe, altele decât vişinele

publicat in Jurnalul Oficial 98L din 2009

Regulamentul 314/16-apr-2009 de adoptare a unei măsuri excepţionale temporare de sprijinire a pieţei cărnii de porc şi de vită sub forma unui program de eliminare într-o parte a Regatului Unit

publicat in Jurnalul Oficial 98L din 2009

Decizia 2009/326/CE/11-mar-2009 privind mobilizarea Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene, în conformitate cu punctul 26 din Acordul interinstitutional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu şi Comisie privind disciplina bugetară şi buna gestiune financiară

publicat in Jurnalul Oficial 98L din 2009

Decizia 2009/327/CE/16-apr-2009 de încheiere a procedurii antidumping privind importurile de produse plate din oţeluri inoxidabile laminate la rece originare din Republica Populară Chineză, Republica Coreea şi Taiwan

publicat in Jurnalul Oficial 98L din 2009