Rasfoire documente

Regulamentul 303/14-apr-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 96L din 2009

Decizia 2009/324/CE/14-apr-2009 privind neincluderea anumitor substanţe în anexele I, IA sau IB la Directiva 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind comercializarea produselor biodestructive

publicat in Jurnalul Oficial 96L din 2009

Rectificare din 30-oct-2007 de impunere a unei taxe antidumping definitive la anumite cabluri din fier sau din oţel originare din Federaţia Rusă şi de abrogare a măsurilor antidumping la importurile anumitor cabluri din fier sau din oţel originare din Thailanda şi Turcia

publicat in Jurnalul Oficial 96L din 2009

Rectificare din 29-sep-2003 de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune şi de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultori şi de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 2019/93, (CE) nr. 1452/2001, (CE) nr. 1453/2001, (CE) nr. 1454/2001, (CE) nr. 1868/94, (CE) nr. 1251/1999, (CE) nr. 1254/1999, (CE) nr. 1673/2000, (CEE) nr. 2358/71 şi (CE) nr. 2529/2001

publicat in Jurnalul Oficial 96L din 2009

Regulamentul 302/06-apr-2009 privind un plan multianual de refacere a stocurilor de ton roşu din Oceanul Atlantic de Est şi din Marea Mediterană, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 43/2009 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1559/2007

publicat in Jurnalul Oficial 96L din 2009

Regulamentul 304/14-apr-2009 de modificare a anexelor IV şi V la Regulamentul (CE) nr. 850/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte tratarea deşeurilor care conţin poluanţi organici persistenţi provenind din procedeele de producţie termice şi metalurgice

publicat in Jurnalul Oficial 96L din 2009