Rasfoire documente

Regulamentul 291/08-apr-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 95L din 2009

Regulamentul 293/08-apr-2009 de stabilire a valorii maxime a restituirii la exportul de unt în cadrul procedurilor de ofertare prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 619/2008

publicat in Jurnalul Oficial 95L din 2009

Regulamentul 299/08-apr-2009 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

publicat in Jurnalul Oficial 95L din 2009

Regulamentul 292/08-apr-2009 de stabilire a coeficientului de atribuire care urmează să fie aplicat cererilor de licenţe de import depuse în perioada 27 martie-3 aprilie 2009 în cadrul subcontingentului III din cadrul contingentului tarifar comunitar deschis de Regulamentul (CE) nr. 1067/2008 pentru grâul comun de altă calitate decât cea superioară

publicat in Jurnalul Oficial 95L din 2009

Decizia 2009/323/JAI/06-apr-2009 de ajustare a salariilor de bază şi a indemnizaţiilor aplicabile personalului Europol

publicat in Jurnalul Oficial 95L din 2009

Regulamentul 294/08-apr-2009 de stabilire a valorii maxime a restituirii la exportul de lapte praf degresat în cadrul procedurilor de ofertare prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 619/2008

publicat in Jurnalul Oficial 95L din 2009

Regulamentul 295/18-mar-2009 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

publicat in Jurnalul Oficial 95L din 2009

Regulamentul 296/08-apr-2009 privind normele de aplicare a asistenţei administrative pentru exportul anumitor brânzeturi supuse unui sistem de contingentare şi putând beneficia de un tratament special la importul în Statele Unite ale Americii (Reformare)

publicat in Jurnalul Oficial 95L din 2009

Regulamentul 297/08-apr-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1277/2005 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 273/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului privind precursorii drogurilor şi a Regulamentului (CE) nr. 111/2005 al Consiliului de stabilire a normelor de monitorizare a comerţului între Comunitate şi ţările terţe cu precursori ai drogurilor

publicat in Jurnalul Oficial 95L din 2009

Regulamentul 298/08-apr-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 474/2006 de stabilire a listei comunitare a transportatorilor aerieni care fac obiectul unei interdicţii de exploatare pe teritoriul Comunităţii

publicat in Jurnalul Oficial 95L din 2009

Regulamentul 300/08-apr-2009 de stabilire a coeficientului de atribuire care urmează să fie aplicat cererilor de licenţe de import depuse în perioada cuprinsă între 27 martie şi 3 aprilie 2009 în cadrul contingentului tarifar deschis prin Regulamentul (CE) nr. 955/2005 pentru orezul originar din Egipt

publicat in Jurnalul Oficial 95L din 2009

Regulamentul 301/08-apr-2009 de stabilire a preţului maxim de achiziţie a untului pentru a doua invitaţie separată de participare la licitaţie în cadrul procedurii de licitaţie deschise prin Regulamentul (CE) nr. 186/2009

publicat in Jurnalul Oficial 95L din 2009

Decizia 2009/320/CE/30-mar-2009 de aprobare a Planului general european de management al traficului aerian al proiectului de cercetare privind ATM în contextul cerului unic european (SESAR)

publicat in Jurnalul Oficial 95L din 2009

Decizia 2009/322/CE/08-apr-2009 privind neincluderea anumitor substanţe în anexa I, IA sau IB la Directiva 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind comercializarea produselor biodestructive

publicat in Jurnalul Oficial 95L din 2009