Rasfoire documente

Regulamentul 290/31-mar-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 63/2002 (BCE/2001/18) privind statisticile referitoare la ratele dobânzilor practicate de instituţiile financiare monetare pentru depozitele constituite de gospodării şi societăţi nefinanciare şi creditele acordate acestora

publicat in Jurnalul Oficial 94L din 2009

Regulamentul 282/06-apr-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1212/2005 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de anumite articole turnate din fontă originare din Republica Populară Chineză

publicat in Jurnalul Oficial 94L din 2009

Regulamentul 283/06-apr-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1858/2005 de instituire a unei taxe antidumping definitive asupra importurilor de cabluri de oţel originare, printre altele, din India

publicat in Jurnalul Oficial 94L din 2009

Regulamentul 284/07-apr-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune, în ceea ce priveşte anumite dispoziţii privind gestiunea financiară

publicat in Jurnalul Oficial 94L din 2009

Regulamentul 285/07-apr-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 94L din 2009

Regulamentul 286/07-apr-2009 de înregistrare a unor denumiri în registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Melva de Andalucia (IGP), Caballa de Andalucia (IGP), Ovos Moles de Aveiro (IGP), Castagna di Vallerano (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 94L din 2009

Regulamentul 287/07-apr-2009 privind impunerea unei taxe antidumping provizorii asupra importurilor de anumite folii de aluminiu originare din Armenia, Brazilia şi Republica Populară Chineză

publicat in Jurnalul Oficial 94L din 2009

Regulamentul 289/07-apr-2009 de instituire a unei taxe antidumping provizorii la importurile anumitor ţevi şi tuburi fără sudură, din fier sau oţel, originare din Republica Populară Chineză

publicat in Jurnalul Oficial 94L din 2009

Rectificare din 08-apr-2009 la Regulamentul (CE) nr. 271/2009 al Comisiei din 2 aprilie 2009 privind autorizarea unui preparat de endo-1,4-beta-xilanază şi endo-1,4-beta-glucanază ca aditiv furajer pentru purceii înţărcaţi, puii de găină pentru îngrăşat, găinile ouătoare, curcanii pentru îngrăşat şi raţele pentru îngrăşat (titular al autorizaţiei BASF SE) (Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene L 91 din 3 aprilie 2009)

publicat in Jurnalul Oficial 94L din 2009

Decizia 2009/317/CE/06-apr-2009 de modificare a Deciziei 79/542/CEE a Consiliului în ceea ce priveşte transportul animalelor pe calea aerului, tranzitul animalelor prin anumite ţări terţe şi certificatele de sănătate animală pentru anumite tipuri de carne de solipede şi pentru tranzitul şi depozitarea anumitor tipuri de carne proaspătă

publicat in Jurnalul Oficial 94L din 2009

Regulamentul 288/07-apr-2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte acordarea de ajutoare comunitare pentru aprovizionarea instituţiilor de învăţământ cu fructe şi legume, fructe şi legume prelucrate şi produse pe bază de banane destinate copiilor, în cadrul programului de încurajare a consumului de fructe în şcoli

publicat in Jurnalul Oficial 94L din 2009

Directiva 2009/27/CE/07-apr-2009 de modificare a unor anexe la Directiva 2006/49/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte normele tehnice referitoare la administrarea riscurilor

publicat in Jurnalul Oficial 94L din 2009