Rasfoire documente

Regulamentul 305/15-apr-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 97L din 2009

Regulamentul 306/15-apr-2009 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 945/2008 pentru anul de comercializare 2008/2009

publicat in Jurnalul Oficial 97L din 2009

Regulamentul 307/15-apr-2009 de stabilire a taxelor la import în sectorul cerealelor aplicabile de la 16 aprilie 2009

publicat in Jurnalul Oficial 97L din 2009

Regulamentul 308/15-apr-2009 de modificare, în scopul adaptării la progresul ştiinţific şi tehnic, a anexelor IIIA şi VI la Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind transferurile de deşeuri

publicat in Jurnalul Oficial 97L din 2009

Regulamentul 309/15-apr-2009 de suspendare a achiziţiei pentru intervenţie la preţ fix a laptelui praf degresat până la 31 august 2009

publicat in Jurnalul Oficial 97L din 2009

Regulamentul 310/15-apr-2009 de deschidere a achiziţiei de lapte praf degresat prin procedură de licitaţie pentru perioada care expiră la 31 august 2009

publicat in Jurnalul Oficial 97L din 2009

Decizia 2009/325/CE/26-nov-2008 privind Ajutorul de stat C 3/08 (ex NN 102/05) - Republica Cehă sub formă de compensaţii pentru serviciu public acordate societăţilor de autobuze din Moravia de Sud

publicat in Jurnalul Oficial 97L din 2009

Declaratie din 16-apr-2009 în sensul articolului 8 alineatul (3) din Decizia-cadru 2009/299/JAI a Consiliului din 26 februarie 2009 de modificare a Deciziilor-cadru 2002/584/JAI, 2005/214/JAI, 2006/783/JAI, 2008/909/JAI şi 2008/947/JAI, de consolidare a drepturilor procedurale ale persoanelor şi de încurajare a aplicării principiului recunoaşterii reciproce cu privire la deciziile pronunţate în absenţa persoanei în cauză de la proces

publicat in Jurnalul Oficial 97L din 2009

Rectificare din 16-apr-2009 la Regulamentul (CE) nr. 261/2008 al Consiliului din 17 martie 2008 privind instituirea unei taxe antidumping definitive la importurile de anumite compresoare originare din Republica Populară Chineză

publicat in Jurnalul Oficial 97L din 2009